Paragrafen

Let op: Wil je je (nog) aanmelden voor deze opleiding met start augustus 2024? Dat kan. Wel kun je dan alleen nog starten op de locatie Musschenbroekstraat in Apeldoorn. In de aanmelding dien je dan deze locatie te kiezen.

Pedagogisch medewerker kinderopvang iets voor jou?

Ben je gek met kinderen? Straal je liefde en warmte uit? Maak je makkelijk contact en weet je waar nodig ook op afstand te blijven? Dan hoor jij helemaal thuis in de kinderopvang. Pas jij je ook nog eens makkelijk aan? Verplaats jij je goed in anderen? En ben je iemand om op te bouwen? Meld je dan aan voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang van Aventus.

pedagogisch werk

De opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

Dit leer je

Je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hoort bij het dossier Pedagogisch werk. Bij Aventus start iedereen bij Pedagogisch Werk met hetzelfde programma. Na een half jaar specialiseer jij je bij ons in één van deze afstudeerrichtingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang ( niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ( niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Bij de uitstroom Pedagogisch medewerker kinderopvang leer je dan:

 • kinderen verzorgen
 • activiteiten organiseren 
 • voorlezen aan peuters en kleuters
 • plan van aanpak en activiteitenprogramma bedenken
 • kinderen opvoeden en ze stimuleren in hun eigen ontwikkeling
 • oudergesprekken 
 • verschillende groepen kinderen kennen waar je mee gaat werken, zoals peuters en kleuters met taalachterstand (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

We koppelen de lessen zoveel mogelijk aan gebeurtenissen die je op je werkplek kunt meemaken. Zo leer je de theorie in de praktijk te brengen en andersom. Door je ervaringen in de praktijk leer je de theorie herkennen en begrijpen. Uiteraard begeleiden wij jou in dit leerproces.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang met één van deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo-diploma

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit? 

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling  
Werkprocessen:

 • Inventariseert behoeften en wensen van het kind 
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor 
 • Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten 
 • Stem de werkzaamheden af met betrokkenen 
 • Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten 
 • Ondersteunt bij verzorgende taken 
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 
 • Evalueert de werkzaamheden 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
Werkprocessen:

 • Werkt aan eigen deskundigheid 
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg 

Profieldeel 

Kerntaak: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/ de kinderen in de kinderopvang 
Werkprocessen:

 • Voert gesprekken met de ouders/ vervangende opvoeders en het kind 
 • Stelt een activiteitenprogramma op 
 • Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding 
 • Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma 
 • Biedt persoonlijke verzorging 
 • Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden 

Uitstroomprofielen

De opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang is onderdeel van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. Pedagogisch Werk bestaat uit een gemeenschappelijk basisdeel en 3 verschillende uitstroomprofielen: 

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) 
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ( niveau 4) 
 • Onderwijsassistent (niveau 4)
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

Bij Pedagogisch medewerker kinderopvang bieden we de volgende keuzedelen aan: 

 •  Expressief talent
 •  Ontwikkelingsgericht werken in de VVE 
 •  Werken met baby’s
 •  Engels 
 • Internationaal II 

Vanaf het tweede leerjaar kun je je inschrijven voor één van de keuzedelen.

Veranderende leerplek/locatie

Houd er rekening mee dat het kan zijn dat je tijdens het volgen van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang van locatie verandert.

Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Na je opleiding

Na je studie Pedagogisch medewerker kinderopvang kun je een baan zoeken óf doorgroeien naar niveau 4, naar de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of de opleiding Onderwijsassistent. 

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang kan je aan de slag in de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De leeftijd waarmee je dan werkt is van 0 tot en met 12 jaar. Je begeleidt de kinderen tijdens activiteiten, je stimuleert hun eigen ontwikkeling, je draagt bij aan de verzorging van de kinderen en hebt contact met ouders en professionals. Je laat de kinderen op een spelende manier leren en zorgt ervoor dat ze zich veilig en vertrouwd voelen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat wordt je werkplek?

Je werkt bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.