Pedagogisch medewerker kinderopvang (BOL)

Sector: 
 • Zorg & Welzijn
Niveau: 
 • Niveau 3
Opleidingsduur: 
 • 3 jaar
Crebonummer: 
 • 25486

Herken je jezelf?

Ben je gek met kinderen? Straal je liefde en warmte uit? Maak je makkelijk contact en weet je waar nodig ook op afstand te blijven? Dan hoor jij helemaal thuis in de kinderopvang. Pas jij je ook nog eens makkelijk aan? Verplaats jij je goed in anderen? En ben je iemand om op te bouwen? Meld je dan aan voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang van Aventus.

Jouw vooropleiding?

Je bent welkom op de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Diploma mbo-vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepscategorie
 • Mavo diploma
 • Bij doorstroom vanuit VMBO Techniek, Landbouw of Economie zijn er geen aanvullende eisen aan het vakkenpakket.

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang kan je aan de slag in de kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De leeftijd waarmee je dan werkt is van 0 tot en met 12 jaar. Je begeleidt de kinderen tijdens activiteiten, je stimuleert hun eigen ontwikkeling, je draagt bij aan de verzorging van de kinderen en hebt contact met ouders en professionals. Je laat de kinderen op een spelende manier leren en zorgt ervoor dat ze zich veilig en vertrouwd voelen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

pedagogisch werk

Wat wordt je werkplek?

Je werkt bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Hoe werkt je opleiding?

Je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hoort bij het dossier Pedagogisch werk. Bij Aventus start iedereen bij Pedagogisch Werk met hetzelfde programma. Na een half jaar specialiseer jij je bij ons in één van deze afstudeerrichtingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang ( niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ( niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Bij de uitstroom Pedagogisch medewerker kinderopvang leer je dan:

 • kinderen verzorgen
 • activiteiten organiseren 
 • voorlezen aan peuters en kleuters
 • plan van aanpak en activiteitenprogramma bedenken
 • kinderen opvoeden en ze stimuleren in hun eigen ontwikkeling
 • oudergesprekken 
 • verschillende groepen kinderen kennen waar je mee gaat werken, zoals peuters en kleuters met taalachterstand (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

We koppelen de lessen zoveel mogelijk aan gebeurtenissen die je op je werkplek kunt meemaken. Zo leer je de theorie in de praktijk te brengen en andersom. Door je ervaringen in de praktijk leer je de theorie herkennen en begrijpen. Uiteraard begeleiden wij jou in dit leerproces.

pedagogisch werk

Keuzedelen

Met keuzedelen verbreed of verdiep je deze mbo-opleiding. Je begint in het tweede jaar aan de keuzedelen.

Wat doe je hierna?

Na je studie Pedagogisch medewerker kinderopvang kun je een baan zoeken óf doorgroeien naar niveau 4, naar de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of de opleiding Onderwijsassistent. 

Veranderende leerplek/locatie

Houd er rekening mee dat het kan zijn dat je tijdens het volgen van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang van locatie verandert.

Extra kosten voor deze opleiding

 • € 465, voor de hele opleiding* 
 • excursies en extra studiematerialen
 • laptop

* Voor onder meer boeken en werkmateriaal (schatting). 

pedagogisch werk

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in. 

Mijn opleidingen

favorieten