Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BOL)

School & stage

Iets voor jou?

Wil je afwisseling in werken met kinderen en jongeren? Straal je rust en warmte uit en weet je ook afstand te bewaren? Maak je daarnaast makkelijk contact? Kies dan voor een toekomst in de begeleiding van kinderen en jongeren, die vaak een specifieke opvoedingsbehoefte hebben. Pas jij je ook nog eens makkelijk aan? Verplaats jij je goed in anderen? En ben je iemand op om te bouwen? Meld je dan aan voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker van Aventus. Een brede opleiding waarbij je vele kanten op kunt!

pedagogisch werk

De opleiding

Dit leer je

Je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hoort bij het dossier Pedagogisch werk. Bij Aventus start iedereen bij Pedagogisch Werk met eenzelfde programma. Na een half jaar specialiseer jij je bij ons in één van deze afstudeerrichtingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang ( niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ( niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Bij de uitstroom Gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je dan:

 • kinderen begeleiden bij hun ontwikkeling en hoe je hierbij goede activiteiten ontwikkelt
 • helpen bij huishouden en persoonlijke verzorging
 • goede gesprekken voeren met ouders/verzorgers
 • gemakkelijk contact maken en behouden met verschillende mensen
 • ondersteunende taken uitvoeren die te maken hebben met het beleid van de organisatie

Bij deze opleiding is er veel aandacht voor je creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn ook allerlei activiteiten die buiten de school worden georganiseerd. Denk hierbij aan excursies, ‘kamp’ en internationale stages. Daarnaast ontdek je allerlei gebieden waarin je met kinderen en jongeren werkt. Verder koppelen we bijna alle lessen aan gebeurtenissen die je op je werkplek kunt meemaken. Zo weet je wat de theorie is achter wat je op je werk doet.

Let op: in de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker draait het erom dat je zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert dragen voor je eigen ontwikkeling.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Diploma mbo niveau 3
 • Diploma mbo-vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepscategorie
 • Mavo diploma
 • Bij doorstroom vanuit VMBO Techniek, Landbouw of Economie zijn er geen aanvullende eisen aan het vakkenpakket.

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Heb je goede cijfers voor rekenen, Nederlands en Engels, dan vergroot je de kans dat je het examenniveau haalt voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Keuzedelen

Met keuzedelen verbreed of verdiep je deze mbo-opleiding. Hierdoor sta je er beter voor als je solliciteert en heb je meer mogelijkheden. Je kunt bij de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker bijvoorbeeld voor speciale keuzedelen kiezen die ervoor zorgen dat je een zeer goede aansluiting hebt met het hbo of/en keuzedelen die ervoor zorgen dat je later kunt werken met probleemjongeren en in de jeugdzorg. 

Veranderende leerplek/locatie

Na een tijdje verandert mogelijk je leslocatie voor alle of sommige keuzedelen. Je locatie blijft wel binnen de steden Apeldoorn en Deventer.

pedagogisch werk

Na je opleiding

Na je studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je keus: een job zoeken óf doorstuderen in het hbo. Bij deze opleiding zijn er goede doorstroommogelijkheden naar het hbo, waarbij je kunt kiezen uit een 4-jarige hbo-opleiding of een 2-jarig Associate degree. Dit is een speciaal hbo-traject met een praktische insteek wat door steeds meer hbo-instellingen wordt aangeboden, bijvoorbeeld op Saxion Hogescholen of Windesheim. Denk bijvoorbeeld eens aan de PABO of aan de opleiding Social Work op hbo-niveau.

De baankansen voor deze opleiding zijn gunstig, gezien de huidige ontwikkelingen en subsidies vanuit de overheid. Bij deze niveau 4 opleiding krijg je het vak Nederlands op het juiste niveau, wat je een interessante kandidaat maakt voor werkgevers.    

Wat wordt je werk?

Met je diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op zak ga je kinderen en jongeren begeleiden. Vaak werk je met mensen uit verschillende culturen, met verschillende manieren van leven en met verschil in opleidingsniveau bij hun ouders. 

Je organiseert van alles om kinderen en jongeren op te voeden en te laten opgroeien. Daarbij speel je slim in op de kansen om hen iets te leren. Hiervoor pas jij je ook makkelijk aan. Verder bedenk en doe je nieuwe dingen bij onverwachte of moeilijke momenten. Ook laat je de groep zich veilig en vertrouwd voelen en help je met het onderlinge contact. Daarnaast let je altijd op hoe ze zich gedragen en of er problemen zijn. 

Wat wordt je werk(plek)?

Na je opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je veel keus, omdat het een brede opleiding is. Je gaat bijvoorbeeld werken in een: 

 • kindercentrum
 • kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) 
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum (combinatie van onder andere school en opvang)
 • school, daar waar (extra) begeleiding gewenst is (basisschool, brede school, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo) 

Eventueel kun je ook terecht in de jeugdzorg. In veel gevallen wordt hier een hbo-opleiding voor gevraagd. De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt je wel een goede basis en goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.

Check het filmpje

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.