Paragrafen

Let op: Wil je je (nog) aanmelden voor deze opleiding met start augustus 2024? Dat kan. Wel kun je dan alleen nog starten op de locatie Musschenbroekstraat in Apeldoorn. In de aanmelding dien je dan deze locatie te kiezen.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker iets voor jou?

Wil je afwisseling in werken met kinderen en jongeren? Straal je rust en warmte uit en weet je ook afstand te bewaren? Maak je daarnaast makkelijk contact? Kies dan voor een toekomst in de begeleiding van kinderen en jongeren, die vaak een specifieke opvoedingsbehoefte hebben. Pas jij je ook nog eens makkelijk aan? Verplaats jij je goed in anderen? En ben je iemand op om te bouwen? Meld je dan aan voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker van Aventus. Een brede opleiding waarbij je vele kanten op kunt!

pedagogisch werk

De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Dit leer je

Je opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hoort bij het dossier Pedagogisch werk. Bij Aventus start iedereen bij Pedagogisch Werk met eenzelfde programma. Na een half jaar specialiseer jij je bij ons in één van deze afstudeerrichtingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang ( niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ( niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Bij de uitstroom Gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je dan:

 • kinderen begeleiden bij hun ontwikkeling en hoe je hierbij goede activiteiten ontwikkelt
 • helpen bij huishouden en persoonlijke verzorging
 • goede gesprekken voeren met ouders/verzorgers
 • gemakkelijk contact maken en behouden met verschillende mensen
 • ondersteunende taken uitvoeren die te maken hebben met het beleid van de organisatie

Bij deze opleiding is er veel aandacht voor je creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn ook allerlei activiteiten die buiten de school worden georganiseerd. Denk hierbij aan excursies, ‘kamp’ en internationale stages. Daarnaast ontdek je allerlei gebieden waarin je met kinderen en jongeren werkt. Verder koppelen we bijna alle lessen aan gebeurtenissen die je op je werkplek kunt meemaken. Zo weet je wat de theorie is achter wat je op je werk doet.

Let op: in de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker draait het erom dat je zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert dragen voor je eigen ontwikkeling.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo diploma
 • Diploma mbo niveau 2

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Heb je goede cijfers voor rekenen, Nederlands en Engels, dan vergroot je de kans dat je het examenniveau haalt voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit? 

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling  
Werkprocessen:

 • Inventariseert behoeften en wensen van het kind 
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor 
 • Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten 
 • Stem de werkzaamheden af met betrokkenen 
 • Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten 
 • Ondersteunt bij verzorgende taken 
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 
 • Evalueert de werkzaamheden 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
Werkprocessen:

 • Werkt aan eigen deskundigheid 
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg 

Profieldeel 

Kerntaak: Opvoeden van het kind/de kinderen 
Werkprocessen:

 • Voert gesprekken met de ouders/ vervangende opvoeders en het kind 
 • Stelt een(gespecialiseerd) activiteitenprogramma op 
 • Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan 
 • Biedt gespecialiseerde opvang 
 • Biedt persoonlijke verzorging 
 • Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden 
 • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 

Kerntaak: Organiseren van de werkzaamheden
Werkprocessen

 • Voert coördinerende taken uit 
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk 
 • Voert beleidsondersteunende taken uit 
 • Voert beheertaken uit 
Keuzedelen

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Met keuzedelen verbreed of verdiep je deze mbo-opleiding. Hierdoor sta je er beter voor als je solliciteert en heb je meer mogelijkheden. Je kunt bij de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker bijvoorbeeld voor speciale keuzedelen kiezen die ervoor zorgen dat je een zeer goede aansluiting hebt met het hbo of/en keuzedelen die ervoor zorgen dat je later kunt werken met probleemjongeren en in de jeugdzorg. 

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

Bij Gespecialiseerd pedagogisch medewerker bieden we, onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden, voorlopig de volgende keuzedelen aan: 

 • A. Expressief talent 
 • B. Jeugd- en opvoedhulp, mits er voldoende stageplaatsen zijn
 • C. Doorstroom HBO mens en maatschappij 
 • D. Combi-functionaris IKC/ Brede school

Mogelijke arrangementen: 

 • A+C 
 • A+D 

Veranderende leerplek/locatie

Na een tijdje verandert mogelijk je leslocatie voor alle of sommige keuzedelen. Je locatie blijft wel binnen de steden Apeldoorn en Deventer.

Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Na je opleiding

Na je studie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je keus: een job zoeken óf doorstuderen in het hbo. Bij deze opleiding zijn er goede doorstroommogelijkheden naar het hbo, waarbij je kunt kiezen uit een 4-jarige hbo-opleiding of een 2-jarig Associate degree. Dit is een speciaal hbo-traject met een praktische insteek wat door steeds meer hbo-instellingen wordt aangeboden, bijvoorbeeld op Saxion Hogescholen of Windesheim. Denk bijvoorbeeld eens aan de PABO of aan de opleiding Social Work op hbo-niveau.

De baankansen voor deze opleiding zijn gunstig, gezien de huidige ontwikkelingen en subsidies vanuit de overheid. Bij deze niveau 4 opleiding krijg je het vak Nederlands op het juiste niveau, wat je een interessante kandidaat maakt voor werkgevers.    

Wat wordt je werk?

Met je diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op zak ga je kinderen en jongeren begeleiden. Vaak werk je met mensen uit verschillende culturen, met verschillende manieren van leven en met verschil in opleidingsniveau bij hun ouders. 

Je organiseert van alles om kinderen en jongeren op te voeden en te laten opgroeien. Daarbij speel je slim in op de kansen om hen iets te leren. Hiervoor pas jij je ook makkelijk aan. Verder bedenk en doe je nieuwe dingen bij onverwachte of moeilijke momenten. Ook laat je de groep zich veilig en vertrouwd voelen en help je met het onderlinge contact. Daarnaast let je altijd op hoe ze zich gedragen en of er problemen zijn. 

Wat wordt je werk(plek)?

Na je opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je veel keus, omdat het een brede opleiding is. Je gaat bijvoorbeeld werken in een: 

 • kindercentrum
 • kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) 
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum (combinatie van onder andere school en opvang)
 • school, daar waar (extra) begeleiding gewenst is (basisschool, brede school, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo) 

Eventueel kun je ook terecht in de jeugdzorg. In veel gevallen wordt hier een hbo-opleiding voor gevraagd. De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt je wel een goede basis en goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.