Flexibele startdatum

Deze opleiding heeft een flexibele startdatum. Samen met jou kijken we of, en zo ja wanneer je met je studie kunt starten.

Paragrafen

Doktersassistent iets voor jou?

Help jij graag mensen? Draag jij graag een steentje bij aan hun gezondheid? Kun jij goed contact maken en je inleven in een ander? Kun je ook goed uitleggen en geruststellen? Vind je het belangrijk om nauwkeurig te werken? Schat je bovendien snel in of een situatie om spoed vraagt? Dan hoor jij thuis in de gezondheidszorg! Meld je aan voor de opleiding Doktersassistent bij Aventus.

doktersassistent

De opleiding Doktersassistent

Dit leer je

Tijdens je opleiding Doktersassistent leer je onder meer:

 • de hulpvraag in behandeling nemen
 • patiëntgerelateerde informatie in behandeling nemen
 • voorlichting en advies geven
 • medisch-technische handelingen uitvoeren
 • zorgen voor de planning en administratie van de praktijk
Startmomenten
 • februari
 • april
 • september
 • november
Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Doktersassistent met één van de volgende bewijzen: 

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo-diploma
 • Diploma mbo niveau 2
 • Bij een BBL-opleiding is een werkgever (een erkend leerbedrijf) verplicht.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

De opleiding Doktersassistent is een pittige opleiding, waarvoor interesse in het menselijk lichaam belangrijk is. 

Verkort programma

Afhankelijk van je vooropleiding is maatwerk en/of versnelling mogelijk. Dit wordt tijdens een voorgesprek afgestemd. Wanneer blijkt dat je voor een verkort of maatwerkprogramma in aanmerking komt, kan je de opleiding binnen 2 tot 2,5 jaar afronden. 

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit?

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel en meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Triëren 
Werkprocessen

 • Neemt de hulpvraag in behandeling 
 • Verwerkt patiëntgerelateerde informatie 

Kerntaak: Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg 
Werkprocessen:

 • Voert medisch-technische handelingen uit 
 • Assisteert bij uitvoering van medische verrichtingen 
 • Geeft voorlichting en advies 

Kerntaak: Praktijkvoering  
Werkprocessen:

 • Zorgt voor logistiek en beheer 
 • Zorgt voor de planning en administratie van de praktijk/organisatie 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid 
 • Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 
 • Werkt (multi)disciplinair samen en stemt werkzaamheden af 
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

Arrangement A 

 • Specifieke doelgroepen DA
 • Eerstelijns en ketenzorg    

Arrangement B 

 • Specifieke doelgroepen DA
 • Gezonde Leefstijl 

Arrangement C 

 • Specifieke doelgroepen DA
 • Voorbereiding HBO gezondheidszorg

Arrangement D 

 • Specifieke doelgroepen DA 
 • HBO doorstroom Gezondheidszorg (in samenwerking met Saxion)

Arrangement E

 • Specifieke doelgroepen DA 
 • Internationaal II: Werken in het buitenland 
Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

doktersassistent

Na je opleiding

Na je opleiding Doktersassistent heb je keus: werken als doktersassistent of doorgroeien in het hbo.

Wat wordt je werk?

Je vangt patiënten op, maakt afspraken per telefoon en schat in hoe groot of klein een patiëntenprobleem is. Ook assisteer je de arts bij medische behandelingen en onderzoeken. Verder organiseer je je eigen spreekuur voor kleine medische handelingen. Daarnaast doe je urine- en bloedonderzoek en geef je patiënten advies. Tot slot pak je ook algemener werk aan, zoals de administratie en het schoonmaken en onderhouden van de instrumenten. Een gevarieerd takenpakket dus!

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Doktersassistent heb je keus. Ga bijvoorbeeld werken bij:

 • huisartsenpraktijk of huisartsenpost
 • ziekenhuispolikliniek
 • jeugdgezondheidsdienst
 • Arbodienst (voor bedrijven)
 • bloedbank 
 • gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.