Apothekersassistent (BOL)

School & stage

Apothekersassistent iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in medicijnen en kun je duidelijk en geduldig uitleggen? Ben je heel precies en help jij graag mensen? Kun je ook goed samenwerken? Jij hoort thuis in de wereld van gezondheid! Meld je aan voor de opleiding Apothekersassistent van Aventus.

apothekersassistent

De opleiding Apothekersassistent

Dit leer je

Bij Aventus leer je tijdens je opleiding Apothekersassistent onder meer:

 • recepten aannemen van cliënten, deze verwerken in het informatiesysteem en vervolgens afleveren
 • zelfzorgvragen behandelen
 • voorlichtings- en preventiegesprekken voeren
 • uitleggen hoe verschillende medische hulpmiddelen in de thuissituatie gebruikt moeten worden
 • rekenvaardigheden die nodig zijn voor het samenstellen van protocollen, medicatiebewaking en het begrijpen van recepten
 • samenwerken
Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Apothekersassistent met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo diploma
 • mbo-diploma niveau 2
 • Bij doorstroom vanuit VMBO Techniek, Landbouw of Economie zijn er geen aanvullende eisen aan het vakkenpakket.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit?

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en keuzedelen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Voert geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg uit 
Werkprocessen:

 • Neemt de zorgvraag aan (farmaceutisch handelen) 
 • Voert medicatiebewaking uit (farmaceutisch handelen) 
 • Verzorgt uitgifte van medicijnen (farmaceutisch handelen) 
 • Geeft instructie over medicatiegebruik (communicatie) 
 • Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie (communicatie) 

Kerntaak: Verleent niet-receptgestuurde zorg aan de patiënt 
Werkprocessen:

 • Adviseert over gezondheid en preventie (maatschappelijk handelen) 
 • Geeft zelfzorgadvies (communicatie) 

Kerntaak: Biedt productzorg 
Werkprocessen:

 • Stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen beschikbaar (organisatie) 
 • Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar (organisatie) 
 • Zorgt voor logistiek en beheer (organisatie) 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Werkprocessen

 • Stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen beschikbaar (organisatie) 
 • Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar (organisatie) 
 • Zorgt voor logistiek en beheer (organisatie)  
 • Werkt aan de eigen deskundigheid (leren & ontwikkelen) 

 

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

Arrangement A: 

 • Specifieke doelgroepen Apothekersassistent 
 • Eerstelijns- en ketenzorg

Arrangement B: 

 • Specifieke doelgroepen Apothekersassistent
 • Gezonde Leefstijl

Arrangement C: 

 • Specifieke doelgroepen Apothekersassistent 
 • Voorbereiding HBO gezondheidszorg

Arrangement D: 

 • Specifieke doelgroepen Apothekersassistent
 • Internationaal II: werken in het buitenland

Na je opleiding

Na je opleiding Apothekersassistent ga je werken of doorgroeien in het hbo.

Wat wordt je werk?

Je ontvangt cliënten aan de balie, neemt het recept aan, maakt medicijnen klaar en levert die af. Ook leg je cliënten uit hoe ze de medicijnen moeten gebruiken en hoe die werken. Je legt bijvoorbeeld uit hoe een inhaler werkt. Het geven van voorlichting en advies is een heel belangrijke taak. Je doet natuurlijk ook administratief werk. Goed kunnen samenwerken is essentieel in dit beroep. 

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Apothekersassistent ben je welkom bij onder meer:

 • gewone apotheken
 • ziekenhuisapotheken 
 • huisartsen met apotheek 
 • gezondheidscentra
 • medicijnengroothandels (farmaceutisch)
 • medicijnenindustrie (farmaceutisch)

Check de filmpjes!

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.