Paragrafen

Allround operationeel technicus

Hoe gaan we met energie om, nu en in de toekomst? Als allround operationeel technicus sleutel je niet alleen aan technische apparaten die voor energie zorgen. Je installeert, bedient en onderhoudt deze machines. Bedenk jij daarbij ook oplossingen om zuiniger om te gaan met energie? Lees snel verder wat je in deze opleiding allemaal kunt leren.

Iets voor jou?

Breed basisjaar
Deze opleiding heeft een breed basisjaar. Dit betekent dat je het eerste leerjaar samen met studenten van de onderstaande opleidingen start:

Zo word je breed opgeleid. Mocht je toch nog twijfelen, dan kun je na het eerste jaar switchen naar een andere bovengenoemde opleiding.

Dit leer je
Je wordt opgeleid tot een allrounder. Als operationeel technicus sta je stil bij onze afhankelijkheid van energie. Je krijgt inzicht in je eigen energieverbruik en dat van bedrijven. Bijna elk apparaat heeft immers stroom nodig. Energiebesparingen bij bedrijven in combinatie met het zelf opwekken van energie (met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen) is een belangrijk leerdoel binnen de opleiding. 

Je leert bij de opleiding allround operationeel technicus onder meer van alles over:

 • energietechniek zoals bij stoomketels en stoomturbines
 • procestechniek en -beheersing
 • besturingstechniek
 • bedrijfskunde
 • motoren en gasturbines
 • onderhoudstechniek
 • koel- en vriesinstallaties
 • klimaatbeheersing
 • meet- en regeltechniek
 • elektrotechniek

Daarnaast krijg je: wis- en natuurkunde, Engels, maatschappelijk culturele vorming, kwaliteitszorg, ARBO, veiligheid en milieu.

De opleiding

Bij deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan duurzame energie-opwekkers zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Maar de opleiding leidt breed op. Van bediening, bewaking tot het onderhoud van kleine tot grote verschillende productieprocessen. Denk hierbij aan processen met elektriciteit, water, lucht, motoren, duurzame energie (windmolens), stadswarmte, papier en levensmiddelen. Kortom; een veelzijdige opleiding waarbij je na je studie in verschillende branches aan de slag te kunt. 

Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Allround operationeel technicus met één van de volgende bewijzen:

 • diploma vmbo Techniek: Kaderberoepsgericht, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • diploma vmbo overige profielen met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • mavo diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 met bij voorkeur wiskunde of natuur- en scheikunde
 • mbo-diploma niveau 2

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Bedient en bewaakt installatie 
Werkprocessen

 • Bereidt de werkzaamheden voor 
 • Bedient installatie 
 • Bewaakt de installatie 
 • Verricht metingen en monstername 
 • Lost storingen op 

 
Kerntaak: Onderhoudt en verricht werkzaamheden aan installatie 
Werkprocessen

 • Test installatie 
 • Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor 
 • Voert onderhoud en bijbehorende administratie uit 

Profieldeel 

Kerntaak: Begeleidt productiewerkzaamheden  
Werkprocessen:

 • Instrueert medewerkers 
 • Begeleidt medewerkers
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

 • Duurzaamheid in het beroep 
 • Klimaatbeheersing en koudetechniek 
 • Basisvaardigheden metaalbewerking 
 • Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek  
 • Afvalenergiecentrale 
 • Digitale vaardigheden basis

Na je opleiding

Na je opleiding Allround operationeel technicus/energietechnicus kun je...

 • …aan de slag in bijvoorbeeld een ziekenhuis, de luchtvaart, ProRail, de offshore of defensie.
 • …aan de slag als onderhoudsmonteur/energietechnicus/allround storingsmonteur/allround operationeel technicus.
 • …doorstromen naar een hbo-opleiding zoals Operationele Techniek of een lerarenopleiding.

Wat wordt je werkplek?
Zoals hierboven al genoemd, met je diploma Allround operationeel technicus heb je veel keuze. Hierbij nog een aantal voorbeeld van branches waar je aan de slag kunt: 

 • energiesector/windmolenpark
 • koel-en vriesinstallatietechniek
 • servicetechniek
 • werktuigbouwkunde
 • klimaatbeheersing
 • levensmiddelenindustrie
 • recycling/afvalverwerking
 • procesindustrie

Check de filmpjes

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.