Allround operationeel technicus (BOL)

School & stage

Allround operationeel technicus iets voor jou?

Wil jij graag weten hoe we omgaan met energie, nu en in de toekomst? Lijkt het je leuk om oplossingen te bedenken om zuiniger met energie om te gaan? De behoefte aan energie zal namelijk altijd blijven. Bij deze opleiding als energietechnicus leer jij daar in te voorzien.

allround operationeel technicus/energietechnicus

De opleiding Allround operationeel technicus

Breed basisjaar

Deze opleiding heeft een breed basisjaar. Dit betekent dat je het eerste leerjaar samen met studenten van de opleidingen Technicus Engineering MechatronicaTechnicus engineering smart technology, Eerste monteur mechatronicaMiddenkaderfunctionaris Bouw / Smart building en Operationeel technicus start. Zo word je breed opgeleid in je vakgebied. Twijfel je nog over je keuze? Dan kan je na het eerste jaar nog switchen naar een van de andere opleidingen.

Dit leer je

Binnen de opleiding Operationele Techniek in Apeldoorn leiden wij je op tot een allround energietechnicus.

Zo leer je van alles over groene duurzame energiebronnen zoals zon-, wind- en andere duurzame energiebronnen. Daarnaast leer je hoe je energie kunt besparen door zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Je leert bij de opleiding allround operationeel technicus/energietechnicus onder meer van alles over:

 • energietechniek zoals bij stoomketels en stoomturbines
 • procestechniek en -beheersing
 • motoren en gasturbines
 • onderhoudstechniek
 • koel- en vriesinstallaties
 • klimaatbeheersing
 • meet- en regeltechniek
 • elektrotechniek

Daarnaast krijg je: wis- en natuurkunde, Engels, maatschappelijk culturele vorming, kwaliteitszorg, ARBO, veiligheid en milieu.

Als Energietechnicus ga je voor de energie van morgen!

De drie of vier jarige opleiding Operationele techniek staat bol van techniek. Techniek die zijn oorsprong heeft gevonden honderd jaar geleden, maar nog steeds volop wordt toegepast heeft nog steeds een plekje in het lesprogramma. Voor de techniek van de toekomst zoals het bewaken, bedienen en onderhouden van duurzame energie-opwekkers zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en windmolens wordt veel tijd ingeruimd.

Techniek in de huidige tijd is niet alleen maar het krijgen van vuile handen maar ook het gebruiken van je hoofd. Er wordt van de Energietechnicus van morgen heel veel gevraagd en daar staat een mooie toekomst tegen over.

Operationele techniek leidt op tot bediening, bewaking en daarnaast het onderhoud van kleine tot grote productieprocessen. Hierbij kun je denken aan de productie van elektriciteit, water, duurzame energie (windmolens), stadswarmte, papier en levensmiddelen.

Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Allround operationeel technicus met één van de volgende bewijzen:

 • diploma vmbo Techniek: Kaderberoepsgericht, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • diploma vmbo overige profielen met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • mavo diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 met bij voorkeur wiskunde of natuur- en scheikunde
 • mbo-diploma niveau 2

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Bedient en bewaakt installatie 
Werkprocessen

 • Bereidt de werkzaamheden voor 
 • Bedient installatie 
 • Bewaakt de installatie 
 • Verricht metingen en monstername 
 • Lost storingen op 

 
Kerntaak: Onderhoudt en verricht werkzaamheden aan installatie 
Werkprocessen

 • Test installatie 
 • Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor 
 • Voert onderhoud en bijbehorende administratie uit 

Profieldeel 

Kerntaak: Begeleidt productiewerkzaamheden  
Werkprocessen:

 • Instrueert medewerkers 
 • Begeleidt medewerkers
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

 • Duurzaamheid in het beroep 
 • Klimaatbeheersing en koudetechniek 
 • Basisvaardigheden metaalbewerking 
 • Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek  
 • Afvalenergiecentrale 
 • Digitale vaardigheden basis

Na je opleiding

Na je opleiding Allround operationeel technicus/energietechnicus heb je verschillende keuzes:

 • werken als energietechnicus/ allround operationeel technicus
 • doorgroeien met een hbo-opleiding zoals Operationele techniek
 • doorgroeien met een lerarenopleiding

Wat wordt je werk?

Wat heeft een verwarming, een mobieltje, verlichting en een koelkast met elkaar te maken? Ze doen het niet zonder stroom. Elektriciteit is zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stilstaat, tot de stroom uitvalt of de accu leeg is. Als Energietechnicus sta je stil bij onze afhankelijkheid van energie en krijg je inzicht in je eigen energieverbruik en dat van bedrijven.

We stappen over van fossiele brandstoffen zoals diesel en gas naar groene  duurzame energiebronnen zoals zon-, wind- en andere duurzame energiebronnen. Ook energiebesparingen bij bedrijven in combinatie met het zelf opwekken van energie (met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen) is een belangrijk leerdoel binnen de opleiding Allround Operationele techniek in Apeldoorn.

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Allround operationeel technicus/Energietechnicus heb je heel veel keus. Je gaat werken als energietechnicus bij bedrijven in bijvoorbeeld:

 • energiesector/windmolenpark
 • koel-en vriesinstallatietechniek
 • servicetechniek
 • klimaatbeheersing
 • levensmiddelenindustrie
 • recycling/afvalverwerking
 • procesindustrie

Check de filmpjes

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63.
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.