Jobmonitor 2018

Studenten waarderen hun opleiding op Aventus met een dikke 7

De mbo-studenten van Aventus hebben in de JOB-monitor 2018 hun opleiding gewaardeerd met een 7,1. Dit is gelijk gebleven in vergelijking met de meting van twee jaar geleden. Aventus scoort hiermee op het landelijke gemiddelde. De studenten zijn het meest tevreden over hun docenten en de begeleiding door hen, de stage, de onderwijsfaciliteiten en de examens. Ook voelen de studenten zich veilig op school. Job-monitor is een tweejaarlijks onderzoek onder mbo-studenten, georganiseerd door JOB, de belangenbehartiger van mbo-studenten. Het onafhankelijk onderzoek geeft een helder en betrouwbaar beeld van de tevredenheid van de mbo’ers.

Klaar voor de toekomst

Gideon Alewijnse, voorzitter college van bestuur van Aventus, is ontzettend blij met dit goede resultaat. ‘We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit en de sfeer op school en het is fijn te merken dat studenten dit ook waarderen. Zij plukken hier de vruchten van. Goed onderwijs, een goede stage en een school waar je je veilig voelt. Allemaal ontzettend belangrijk!’ Toch gaat de school niet tevreden achterover leunen, maar gaat door met kwaliteitsborging én het vernieuwen van het onderwijs. ‘De arbeidsmarkt in de regio vraagt meer dan vakkennis. We hebben zelfbewuste vakmensen nodig die mee kunnen bewegen met de snelle ontwikkelingen in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat we samen het onderwijs maken. Met de bedrijven en instellingen, met de gemeenten en met de studenten zelf, in co-creatie met elkaar.’
 

Twee jaarlijkse Job-monitor

JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenvereniging van een half miljoen mbo-studenten. De organisatie voert voor de tiende keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten over hun onderwijs. Met de resultaten kunnen school en studenten samen werken aan onderwijsverbetering.