Aventus zet met ‘Leven lang ontwikkelen’ in op kansengelijkheid

2 juni 2022

Met scholing en begeleiding wordt onder de noemer ‘Leven lang ontwikkelen’ extra ondersteuning geboden aan mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van betaald werk. Dit doet Aventus in samenwerking met Werkleerbedrijf Lucrato en is bekrachtigd met een convenantondertekening tussen Jos van Deursen en Gerrie van Sunder. 

Aventus en Lucrato richten zich met name op jongeren tot 27 jaar. Met de juiste begeleiding worden bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaters, volwassenen zonder startkwalificatie, statushouders, niet uitkeringsgerechtigden en met werkloosheid bedreigde volwassenen geholpen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Dit alles met de insteek: een leven lang ontwikkelen.

Jos van Deursen, voorzitter College van Bestuur Aventus, vertelt: “Als je met een achterstand het volwassen leven moet starten, dan kun je op den duur buiten de boot vallen. Vanuit Aventus willen we hiervoor ondersteuning bieden. Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt, al is het met extra ondersteuning.” Louis Verlaan, projectleider bij Lucrato: “Het bereiken van de 18-jarige leeftijd is voor jongeren in een kwetsbare positie een belangrijk omslagpunt. Uitval uit het onderwijs gebeurt te vaak omdat inkomen op de korte termijn de voorkeur heeft boven de opleiding. Dat is heel jammer want het behalen van een startkwalificatie biedt meer garanties op de arbeidsmarkt in de toekomst. Met een gezamenlijk projectmatige aanpak willen we voortijdig schoolverlaten voorkomen.”

Over Aventus
Aventus is dé school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio Stedendriehoek. De ontwikkeling van de talenten van studenten en cursisten staat centraal. Zo zorgen wij voor een succesvolle startpositie in de maatschappij. Vanuit locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen biedt Aventus zo’n 200 mbo-opleidingen en volwasseneneducatie, inclusief VAVO, aan. Aventus heeft ca. 11.000 studenten en cursisten en 1.200 medewerkers.

Convenantondertekening tussen Jos van Deursen en Gerrie van Sunder.