Overslaan en naar de inhoud gaan

Stagevergoeding mbo-student

In het Stagepact 2023 - 2027 zijn ambities vastgelegd voor de mbo-stages. Een van die afspraken is dat een mbo student voor zijn stage geen kosten hoeft te maken. De onkosten worden vergoed door de werkgever. Daarnaast gaat de werkgever een passende stagevergoeding geven aan de mbo-student. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld via de CAO van de branche. Ook bedrijven die niet onder een cao vallen dienen een passende stagevergoeding aan te gaan bieden naast de onkostenvergoeding.
 

Dat betekent voor:
 

  • BOL-student: krijgt van werkgever onkostenvergoeding (reiskosten, VOG e.d.) en passende stagevergoeding (afspraak COA branche of aanbeveling Stichting van de Arbeid) 
  • BBL-student: heeft een arbeidscontract met loonafspraak (Besluit jeugdloon) en onkostenvergoeding.
  • Mbo-student (derde leerweg): deze studenten hebben vaak een diverse achtergrond, voor hen geldt geen wettelijk minimum aantal bpv-uren. Student en leerbedrijf (en waar relevant de uitkeringsinstantie) bepalen daarom wat een passende vergoeding is.
  • Stagiaires bij Aventus: Het bedrag voor alle stagiaires bij Aventus bedraagt per 1 september 2023 € 350,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling. (Aventus cvb besluit 14.11.23)