Leisure & hospitality / Medewerker recreatie (BOL)

School & stage
Keuzegids topopleiding 2019 2020 2021

Medewerker recreatie iets voor jou?

Ben je actief, houd je van afwisseling in je werk, zit je vol ideeën en maak je het anderen graag naar hun zin? Vind je het leuk om je ideeën om te zetten in verschillende soorten kleine en grote activiteiten, en deze te organiseren en te begeleiden? Vind je het daarnaast leuk om nieuwe talen te leren en durf je mensen aan te spreken? Dan is de opleiding Leisure & Hospitality echt iets voor jou!

De opleiding Medewerker recreatie

Dit leer je

Tijdens de opleiding maak je kennis met alle facetten van het recreatiewerk. Zo doe je kennis op, op het gebied van sport, spel, entertainment, gastvaardigheden, baliewerkzaamheden en creativiteit en krijg je ook achterliggende theorie. Inspelen op de wensen van de gasten en dit vertalen in kleine en grote activiteiten is een belangrijk onderdeel. Daarvoor wordt zoveel mogelijk de praktijk de school in gehaald. Denk daarbij aan gastspelers voor het ontvangen van gasten, maar denk ook aan de kinderen basisscholen waar je sportdagen en theatervoorstellingen voor uitvoert.

In de loop van de opleiding leer je steeds meer oog te krijgen voor de doelgroep en de vertaling naar activiteitenprogramma’s. Ervaring en beleving staan centraal in de organisatie en de uitvoering. Ook leer je om een grootschalig evenement vorm te geven in een draaiboek. Eigen vaardigheid in alle genoemde aspecten is een belangrijk onderdeel in deze opleiding. Daarnaast zie je in je lesrooster de talen Engels, Duits, Spaans of Frans, Nederlands en Loopbaan & Burgerschap staan. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de praktijk. Zo vinden er geregeld excursies plaats en is er veel samenwerking met basisscholen in de omgeving.

Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Travel & hospitality / Receptionist met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo-diploma
 • Diploma mbo niveau 2

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Talen

De talen die je volgt tijdens deze opleiding zijn Nederlands en Engels. In het eerste jaar is ook Duits verplicht. Daarnaast maak je  een keuze uit een tweede moderne vreemde taal Frans of Spaans die je al vanaf de eerste periode gaat volgen.  Maak je geen zorgen, Duits, Frans en Spaans worden op beginnersniveau aangeboden. Weet je al meer? Dan kan je ook op jouw niveau verder.

De talen worden aangeboden volgens de vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook hier staan de talen in het teken van het beroep wat je leert. Baliegesprekken, telefoneren, en het schrijven van een korte mail komen allemaal aan bod.

Nederlands, Engels en minimaal één vreemde taal zijn nodig om je diploma te behalen.

Loopbaan en Burgerschap

Bij alle opleidingen wordt L&B aangeboden. In jouw opleiding krijg je actuele onderwerpen op het gebied van politiek, Je leert kritisch naar je uitgaven te kijken bij het onderwerp Kritische Consument. Je leert solliciteren met CV en in een gesprek zodat je dat voor je stage al goed op orde hebt.

Als laatste is er aandacht voor je gezondheid in Vitaal Burgerschap. Tijdens deze lessen krijg je onder andere weerbaarheidstraining.

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding:

Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten

 • Ontvangt de klant/gast
 • Informeert en adviseert de klant/gast
 • Verkoopt en/of verhuurt producten en/of diensten
 • Signaleert en behandelt klachten
 • Onderhoudt in- en/of externe contacten
 • Werft klanten/gasten en opdrachten

Voert administratieve en financiële processen uit

 • Stelt informatiemateriaal samen
 • Houdt financiële administratie bij en handelt transacties af
 • Houdt de administratie bij
 • Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening

Organiseert activiteiten en ondersteunt bij voorkomende werkzaamheden

 • Maakt een planning voor de organisatie van activiteiten
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Begeleidt activiteiten
 • Rondt de activiteit af
 • Draagt bij aan een veilig en aangenaam verblijf op een recreatiebedrijf/op locatie
 • Ondersteunt bij voorkomende werkzaamheden op een recreatiebedrijf/op locatie

In de praktijk

Bij deze opleiding staat de beroepspraktijk voorop. Bijna alle lessen zijn daarom gekoppeld aan situaties die je op de werkvloer tegen zou kunnen komen. De praktijk wordt nagebootst tijdens de lessen praktijkreserveringen voor zowel de recreatie bedrijven als de hotelsector. Ook gaan we verschillende bedrijven bezoeken en halen we oud leerlingen naar binnen om je meer te laten weten over hun taken en werkzaamheden.

Stage

In het eerste en tweede jaar loop je stage. De stage in leerjaar 1 duurt 10 weken. De stage aan het einde van leerjaar 2 duurt 20 weken. Deze periode start vanaf april. Houd er rekening mee dat de stage eventueel doorloopt in de zomerperiode tot eind augustus.

Studiebelasting en studiebegeleiding

Tijdens de lesweken ben je gemiddeld 23 uur op school, Daarnaast besteed je je tijd aan het maken van opdrachten en het leren voor toetsen en SO’s. Je wordt tijdens je studie begeleidt door je LTB’er. Hij/zij helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling, geeft je advies, kijkt met je naar je resultaten en helpt waar nodig is. Aan het einde van leerjaar 1 wordt je vervolgtraject besproken en krijg je een studieadvies. Dat kan ook een advies zijn om de opleiding Frontofficemanager te gaan volgen.

Toetsing en diploma's

De toetsing vindt op school en in de praktijk plaats. Je krijgt zowel schriftelijke toetsen en opdrachten als presentaties. De talen worden op school geëxamineerd op de 5 vaardigheden, lezen, luisteren, spreken,  gesprekken voeren en schrijven. De beroepsexamens voer je ook op school uit. Je stage kun je in Nederland of in het buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk, België of Spanje) uitvoeren.

Leerjaar 1

Leerjaar 1 bestaat uit 4 periodes van 10 weken. De eerste 3 periodes vinden plaats op school. De laatste 10 weken (met de zomervakantie meegerekend) loop je stage. De vakken zijn opgedeeld naar hoofdonderwerpen zoals: branche, creativiteit, sport, spel, entertainment,  gastvaardigheden, loopbaan & burgerschap, Nederlands, Engels, Duits, Frans/Spaans

Bij de branchevakken leer je eerst wat de wereld van Toerisme en Recreatie precies inhoudt. De termen die daarbij horen en ook een stukje topografie over Nederland worden je aangeleerd. Je gaat ook je eigen camping/bungalowpark ontwerpen en je maakt daarvoor een bedrijfsmap. Een bedrijfsbezoek aan het begin van het jaar geeft je al wat inzicht in de verschillende bedrijven die er zijn.

In de tweede periode is er vooral aandacht voor de verblijfsrecreatie. Je leert de verschillende doelgroepen te benoemen en gaat op basis daarvan een eigen animatieruimte inrichten.

De derde periode verdiep je je in de trends en ontwikkelingen binnen de recreatie. Je krijgt dan het vak creativiteit. In deze periode leer je meer over de doelgroep kinderen en welke creatieve activiteiten hierbij passen.

Sport krijg je alle drie de periodes. De lessen zijn onderverdeeld in theorie en praktijk. Je begint de eerste 10 weken met buitensport, vervolgens krijg je alles aangeleerd over teamsporten en de laatste periode bestaat uit waterpret. Hierbij leer je aquagym, waterspelen en krijg je de basis van reddingszwemmen.

Bij spel begin je met gezelschapsspelen. Je leert je eigen spelen te ontwikkelen en spelen te vergroten door ze ‘levend’ te maken. In de periode daarna krijg je kinderspelen. De laatste periode bestaat uit diverse workshops, zoals de organisatie van tochten, schminken, voorleesverhalen en poppenkast.

Bij het vak entertainment begin je in de eerste periode met presentatievaardigheden. Je leert voor een groep te staan en krijgt basis dramales. In de periode die hier op volgt ga je acts aanleren en verzinnen. Ook staat minidisco op het programma. In de laatste periode ga je je eigen meeleeftypetje ontwikkelen. Je voert een meeleefverhaal uit op een basisschool ter afsluiting.

Ook in het vak gastvaardigheden zit een opbouw. Dit vakgebied bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant het reserveringssysteem en aan de andere kant de baliepraktijk. In de eerste en tweede periode leer je het reserveringssysteem onder de knie krijgen. Vervolgens kun je aan de gang met  het maken van verschillende boekingen en het vullen van het systeem met activiteiten. Tijdens lessen baliepraktijk leer je de juiste houding aan om de gasten te kunnen ontvangen. Tijdens de lessen ga je oefenen met GASTspelers.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 lopen de zelfde hoofdonderwerpen als leerjaar 1 door. Ook dit jaar bestaat uit 3 periodes van 10 weken. Je sluit het jaar af met een stage van 20 weken.

In de eerste periode leer je bij creativiteit activiteiten ontwikkelen voor volwassen en voor families.
In de tweede periode zie je branche weer terug in je rooster. Nu krijg je het vak educatie en informatie. Hierbij ga je een thema-stadstour ontwerpen en leer je alles over natuurgerichte activiteiten. De laatste periode branche krijg je het vak evenementen. In groepjes ga je op papier een evenement uitwerken, daarnaast krijg je ook theorie hierover.
Daarnaast krijg je ook het vak recreatieprogramma. Hierbij leer je een zo gevarieerd mogelijk programma te maken voor een bedrijf op basis van doelgroepen.

Met sport leer je alles over outdooractiviteiten. Outdoor is vooral een kwestie van doen, dus gaan we op excursie naar de Ardennen zodat je daadwerkelijk de activiteiten kunt meemaken.
In periode 2 leer je alles over individuele sporten. Denk bijvoorbeeld aan jeu de boules en darten. Ook ga je een meerkamp organiseren. Niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk. In samenwerking met de basisscholen en met de studenten uit leerjaar 1 organiseer je een grootschalige sportdag.

Entertainment begint dit jaar met het aanleren van een musical die jullie uitvoeren in een theater. Musicals die afgelopen jaren zijn opgevoerd zijn bijvoorbeeld The Wiz, Grease en Tarzan. In de tweede periode  zullen jullie aan de slag gaan met het aanleren en uitvoeren van een circusshow. De laatste periode bedenken jullie zelf een show. Deze leren jullie aan aan kinderen van een basisschool.

Bij Spel leer je alles over bosspelen. Ook dan gaan we de bossen in om de spelen zoveel mogelijk in de praktijk te oefenen. Je organiseert een spelshow en voert deze uit op een aan jou toegewezen plek. Een voorbeeld hiervan is een verzorgingshuis voor ouderen.

Bij gastvaardigheden oefen je klachtengesprekken. GASTspelers leven zich in om jou uit te dagen de klacht zo goed mogelijk af te handelen. In de daaropvolgende periode leer je commerciële vaardigheden in te zetten. Je gaat aan de gang met het maken van een nieuwsbrief, je gaat vlogs maken en een aanzet voor informatie op de website. Alles afgestemd op de doelgroep van jouw bedrijf. Dit commerciële handelen komt ook terug in periode 3, waarin je een seizoens- en weekplanning gaat ‘verkopen’ aan je leidinggevende.

De talen gaan door zoals in leerjaar 1. Je werkt steeds meer naar het examen toe. Het examen bestaat uit de 5 vaardigheden. Het niveau is afhankelijk van de taalkeuze die je hebt gemaakt. De eerste 2 jaar volg je de opleiding samen met studenten van de opleiding leidinggevende Leisure & Hospitality.

In het tweede leerjaar ga je 20 weken stage lopen in Nederland of het buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk, België of Spanje).. 

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

​Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan. 

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan?

Hieronder staat vermeld welke keuzedelen eventueel van toepassing zijn. In leerjaar 1 wordt nog verder geïnformeerd over de mogelijkheden. In leerjaar 1 kiest wel iedereen voor een keuzedeel Frans of Spaans en zal er een keuze worden gemaakt uit de keuzedelen, welke via leerjaar 2 en/of 3 worden gevolgd. Een keuzedeel kan via lessen worden gevolgd, via de stage worden gedaan en/of via zelfstudie.

 • Leisure leefstijlen
 • Keuze uit Duits A2/B1, Frans A2/B1 of Spaans A2/B1 
 • Ondernemend gedrag

Na je opleiding

Na je studie kun je als medewerker recreatie aan de slag. Ook kun je verder met de opleiding leidinggevende Leisure & Hospitality op niveau 4.

Wat wordt je werk?

Het organiseren en begeleiden van sport- en spelactiviteiten, creatieve activiteiten, shows, meeleeftheater en eenvoudige administratieve/frontoffice werkzaamheden.

Wat wordt je werkplek?

Na deze opleiding kun je aan de slag bij recreatiebedrijven zoals campings en bungalowparken, hotels en vele andere activiteiten-/evenementenbedrijven in binnen en buitenland

Check de filmpjes!

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.