Wetgeving mobiele apparaten in de klas | Hoe gaat Aventus hier mee om?

Focus! Laat je niet afleiden. Mobiele apparaten uit het zicht tijdens de les!

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels in het voortgezet onderwijs voor het gebruik van mobiele apparaten in de klas. Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches zijn niet meer toegestaan in de klas op de middelbare school. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren.
 

Hoe gaan wij hier bij Aventus mee om? 
Ook bij Aventus hebben wij leerlingen die voorgezet onderwijs volgen in onze gebouwen. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk om afspraken te maken over het gebruik van mobiele apparaten in de klas. Bij Aventus doen we het als volgt, wij hanteren voor onze VAVO-leerlingen en MBO-studenten dezelfde uitgangspunten. Alle mobiele apparaten zijn tijdens de les uit het zicht, tenzij de docent het gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

Wij vinden het onze opdracht leerlingen en studenten te leren omgaan met mobiele apparaten. In de huidige maatschappij zijn mobiele apparaten onderdeel van het dagelijks leven waarin deze apparaten voor een constante stroom van afleiding zorgen. Met een algemeen verbod op het gebruik van mobiele telefoons binnen onze school verwachten wij niet dat wij de zelfregie, die wij voor onze leerlingen en studenten zo belangrijk vinden, stimuleren. Daarom kiezen wij voor een aanpak waar we proberen om onze studenten en leerlingen klaar te maken voor de digitale maatschappij.