Succesvol symposium toont boost van techniekonderwijs in de regio

Vier mannen 1n pak worden geïnterviewd

Op 30 november organiseerden verschillende partijen, waaronder Techniekfabriek, Bouwmensen, Transitiehuis Gelderland, Schildersvakopleiding, Fieldlab Energy 4 business, New Techpark en Aventus, een symposium. Met het thema "Samenwerken over de grenzen van je eigen organisatie" keken ruim 200 gasten samen terug op de projecten en samenwerkingen die hieruit zijn voortgekomen. Er werd ook vooruitgekeken, met name naar de stappen die nog gezet moeten worden. Dit komt voort uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) dat in december 2022 is toegekend aan Aventus. Met de RIF stelt het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

 

Samenwerken

Martijn Pepers sprak over het nut en de noodzaak van publieke en private samenwerkingsverbanden. Arko van Brakel onderstreepte dit met zijn lezing over de impact op de regio door de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Michaël de Kort, sectordirecteur Techniek & Mobiliteit bij Aventus, vertelde: "We vinden het heel belangrijk om studenten goed op te leiden; een goede band met het bedrijfsleven is hiervoor essentieel. De RIF gaf ons een duwtje in de rug om de samenwerking tussen ons onderwijs en het werkveld te versterken in de Stedendriehoek. De 'student centraal' is een belangrijk uitgangspunt; we kijken naar de leervraag en zoeken de oplossingen daarvoor ook in het werkveld. Ik ben tevreden als leerlingen een leuke tijd hebben op school én een vak leren. De samenwerking gaat al ver terug, maar het nauwe samenwerken binnen de RIF duurt nu een jaar. Ik zie binnen de hubs veel meer verbinding. We willen ook projecten voor studenten samen met hubs opstarten, zodat we een netwerk als lesplek hebben."

Een volle zaal luistert aandachtig

Ecosysteem

Jacob Brobbel, manager van New Tech Park, benadrukt dit: "Er is sprake van een ecosysteem waarbij partners op basis van wederzijdse afhankelijkheid samenwerken, waardoor we in de Stedendriehoek echt het speelveld kunnen veranderen en een antwoord kunnen vinden op de enorme uitdagingen zoals de energietransitie, het tekort aan technische vakmensen en schaarste aan grondstoffen." Jan Jansen, directeur Technicampus, vertelt meer over het ecosysteem: "We werken als een echt ecosysteem, het is volledig open en transparant. Iedere organisatie die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de enorme vraagstukken waar we voor staan, is van harte welkom om aan te sluiten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of samenwerken? Neem dan contact op met Hans Visser, programmamanager RIF Be Boost, via h.visser@aventus.nl.