Samenwerkingspartners bundelen krachten voor toekomstbestendig onderwijs en interprofessionele samenwerking

Dinsdag 4 juli kondigden Stichting Varietas, Raster Groep (Kinderopvang en Welzijn), Aventus, Hogeschool Saxion en Opleidingsschool De Stedendriehoek met trots hun samenwerking aan. Deze partners hebben de intentie om gezamenlijk te werken aan de vormgeving van interprofessionele leerteams.

In het kort is "Interprofessioneel leren en werken – in en om school" een project in Deventer waarbij opleidingsinstellingen (mbo en hbo) en praktijkorganisaties op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdhulp nauw met elkaar samenwerken op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Het primaire uitgangspunt is het opleiden van nieuwe professionals, waarbij het kind centraal staat.

Deze samenwerkingsinitiatieven hebben het doel om studenten in het domein Kind en Educatie op te leiden tot breed inzetbare professionals met specifieke competenties die interprofessionele samenwerking bevorderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met opleidingsinstellingen om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. De samenwerking tussen mbo, hbo en het werkveld speelt hierbij een cruciale rol.

"Interprofessioneel samenwerken is de weg naar de toekomst. In een wereld waar BSO, kinderopvang, onderwijs en sport en bewegen steeds meer samenwerken, zijn we bezig met het bouwen van een betere toekomst. We experimenteren momenteel samen met het werkveld en met onze opleidingen zodat we beter in staat zijn om in te spelen op de vragen vanuit de maatschappij en de organisaties,” aldus Berry Lodder, sector-directeur Zorg & Welzijn Aventus. “Door gezondheidsproblemen, schoolproblemen of ouders die niet in staat zijn om goed voor hun kinderen te zorgen, ontstaan er complexe situaties op school en in de kinderopvang. Hoe meer partijen samenwerken en deze situaties kunnen opvangen, des te meer kinderen kunnen worden geholpen. We streven naar een integrale benadering waarin we alle aspecten in overweging nemen."

De samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vergroot de kennis over interprofessioneel samenwerken binnen het mbo en verbetert de arbeidsmarkt- en doorstroommogelijkheden voor mbo-studenten. Zij werken al tijdens hun opleiding samen met hbo-studenten, waardoor ze beter voorbereid zijn op de praktijk of een vervolgopleiding op hbo-niveau. Omgekeerd krijgen hbo-studenten tijdens hun opleiding de kans om samen te werken met mbo-studenten en van hen te leren.