Minister Bruins Slot deelt ervaringen over vrijheid in gesprek met Aventus-studenten

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ging maandag 14 november in gesprek met ruim 200 studenten van Aventus over vrijheid.  Dankzij scherpe vragen van de studenten zoals: “heeft de minister wel eens iemands vrijheid afgenomen?” en “wat vindt de minister ervan dat Prinses Amalia wordt bedreigd?” ontstond er een levendige discussie over het belang van de democratie.

Minister Bruins Slot in gesprek met Aventus-studenten over vrijheid

Nationaal Gesprek over Vrijheid

Van augustus 2019 tot oktober 2020 werd in heel Nederland aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid. Dat gebeurde onder andere in de vorm van het Nationaal gesprek over Vrijheid, waarbij politieke bestuurders en mbo-studenten met elkaar spreken over vrijheid. Door corona kon het geplande gesprek op Aventus lange tijd niet doorgaan maar afgelopen maandag was het dan toch zover.  

Minister Bruins Slot in gesprek met Aventus-studenten over vrijheid

Vragenvuur over vrijheid en democratie

De minister heeft zelf in Apeldoorn op de middelbare school gezeten en haar vader was burgemeester. Met die achtergrond was ze de ideale persoon om het gesprek aan te gaan met een nieuwe generatie studenten. En die studenten van de kappersopleiding tot aan bouwkunde hadden in de lessen burgerschap scherpe vragen voorbereid, ze kwamen goed voorbereid naar het gesprek. Vijftig procent van de studenten gaf aan geen vertrouwen te hebben in de politiek: “Weten jullie in Den Haag wel wat er speelt bij studenten?” vraagt 1 van de studenten aan de minister. De minister vindt het belangrijk om het gesprek met burgers aan te gaan en roept de studenten op: “Het gesprek blijven voeren met elkaar en met de mensen in de politiek is heel belangrijk.”  

Vrijheid dankzij spelregels

Minister Bruins Slot vertelde over haar ervaringen als pelotonscommandant in Uruzgan. Ze ontdekte daar hoeveel vrijheden we in Nederland hebben en dat we daar zuinig op moeten zijn. Toch wisten de studenten hier een paar kritische noten bij te plaatsen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het recht op demonstreren? Mag je met een trekker de snelweg op? En mag je in de Tweede Kamer alles zeggen? De minister gaf aan dat demonstreren goed is, maar dat het geen gevaarlijke situaties mag opleveren. En wat je zegt in de Tweede Kamer is, zoals alles wat je doet in een democratie, aan spelregels gebonden. Die spelregels beschermen de vrijheden die we in Nederland hebben. En dat is veel waard. De studenten gaven aan dat het fijn was dat de minister politieke kwesties in duidelijke taal kon uitleggen en dat ze meteen de kans hadden om door te vragen. En dat deden ze dan ook volop!  
 
Het Nationaal gesprek over Vrijheid werd mogelijk gemaakt door het vfonds, MBO Raad, en het Nationaal comité 4 en 5 mei.

Minister Bruins Slot in gesprek met Aventus-studenten over vrijheid