Inspirerend gesprek met wethouder Sunita Biharie | Motiveert studenten Zorg & Welzijn

Met een warm welkom van sectordirecteur Berry Lodder kregen 50 tweedejaarsstudenten van Zorg & Welzijn de gelegenheid om in gesprek te gaan met de wethouder van Apeldoorn, Sunita Biharie. Het gesprek, dat plaatsvond aan de hand van verschillende stellingen, bood de studenten de mogelijkheid om hun gedachten en vragen te delen met een ervaren politicus over vrijheid.

Eén van de stellingen was: "Ik heb veel vrijheid." Een student merkte op dat de regels in Nederland hem het gevoel gaven dat zij vrij was. Sunita Biharie deelde dat ze zelf veel onrechtvaardigheid had ervaren en dat dit haar had gemotiveerd om de politiek in te gaan. Ze beschouwde zichzelf niet als een standaard wethouder en wilde de kloof tussen politici en inwoners verkleinen door aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Ze benadrukte dat vrijheid begint bij solidariteit en het opkomen voor elkaar, om zo een samenleving te creëren waarin begrip voor elkaar centraal staat.

Vertrouwen

Een student vroeg aan Sunita wat zij zou doen als ze getuige was van discriminatie. Sunita benadrukte dat racisme en discriminatie geen mening zijn, maar misdaden en dat je het altijd ergens moet melden. Een andere vraag die werd gesteld, was hoe Sunita positief en krachtig is gebleven ondanks haar ervaringen in 17 verschillende instellingen tijdens haar jeugd. Sunita gaf aan dat ze zichzelf niet per se als krachtig ziet, maar dat ze alles wat ze kan inzetten om te strijden voor de zaken waar ze in gelooft. Ze benadrukte het belang van menselijk contact en gesprekken tussen mensen. Sunita merkte op dat veel jongeren geen vertrouwen hebben in het systeem en dat het aan de politiek is om te veranderen en het vertrouwen terug te winnen.

Wat kunnen de studenten doen?

Ze deelde dat ze een Armoedebestrijdingsplan heeft opgesteld met 24 actiepunten, maar dat sommige zaken op landelijk niveau moeten worden aangepakt. Ze vroeg de studenten om tips en deelde haar bezorgdheid over de huizenmarkt en de ongelijkheid die daaruit voortkomt. Ze wees op het feit dat Nederland een rijk land is, maar dat er nog steeds een grote groep mensen is die niet kan meekomen, denk aan kinderen zonder winterjas en mensen die in armoede leven. Als je hier wat aan wil doen, dan kan dat op allerlei manieren. Maar de studenten zouden ook de politiek in kunnen gaan. Of neem bijvoorbeeld deel aan een studentenraad.

“Het gesprek met Sunita Biharie werd door de studenten als inspirerend en activerend ervaren” aldus Lisa Stinesen, docent Aventus. “Op veel verschillende punten was er ruimte voor een open gesprek, humor en emoties. Een uur was niet genoeg, want er was nog zoveel te vragen en bespreken. Studenten gingen, na nog een paar minuten napraten, positief de deur uit met veel informatie en ideeën!”

Over het Nationaal Gesprek Over Vrijheid

Het Nationaal Gesprek over Vrijheid is een intergenerationeel gesprek dat gevoerd wordt tussen bestuurlijk Nederland (ministers, advocaten, sleutelfiguren binnen de media, Generaals, ceo’s en andere topbestuurders) en studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en bij uitzondering leerlingen van het voortgezet onderwijs. Samen bespreken ze wat vrijheid en grondrechten in de praktijk betekenen en wat je zelf aan de vrijheid kan bijdragen. Het Nationaal Gesprek over Vrijheid wordt mogelijk gemaakt door het vfonds.