De subsidieaanvraag van de RIF-Be Boost is toegekend aan Aventus

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt het Ministerie van OCW-geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Michaël de Kort, sectordirecteur Techniek & Mobiel: “Ik ben blij en opgelucht met de toegekende subsidie. We weten dat het een bijzonder goed voorbeeld gaat zijn van intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de Cleantechregio. We krijgen een mooie kans om zaken zoals het hybride leren gezamenlijk te organiseren en faciliteren.”

Met deze investering is er focus op vier pijlers;

  1. Hybride leeromgevingen;
  2. Onderzoek en kennis binnen een duurzaam ecosysteem;
  3. Doorontwikkeling van flexibele leerroutes;
  4. Professionalisering.

Samen met de betrokken technohubs (Technicampus Deventer, Newtechpark Apeldoorn, Techniekfabriek Zutphen, Schildersvakopleiding Zutphen, Energie4Business Gelderland en Transitiehuis Gelderland) gaan we techniekonderwijs op de kaart zetten door een samenwerkingsverband tussen de betrokken bedrijven, gemeentes, Saxion en Aventus.

Alle technohubs onderschrijven het concept om een up-to-date hybride leeromgeving te creëren die aansluit op de huidige ontwikkelingen. Zoals het bij elkaar brengen van diverse sectoren in een hybride opleidingscentrum. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor de huidige werknemers in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. We hopen hiermee dat we alle bedrijven die lid zijn van de technohubs kunnen voorzien van werknemers. En dat de bedrijven met elkaar overleggen welke scholing en training nodig is voor de al aanwezige werknemers, zodat we die training kunnen geven.

Door de toegekende subsidie is het mogelijk om Hans Visser nu als projectleider te benoemen. Hans Visser: “Ik ben gemotiveerd om dit mooie initiatief verder te brengen. Dit gaat een goed voorbeeld worden van hybride onderwijs. Het gaat de komende periode veel tijd, kennis en doorzettingsvermogen van mij en alle betrokken partijen vragen maar ik kijk hier naar uit.”

Bekijk hier het bericht in de Stentor: Aventus in Apeldoorn krijgt miljoenen om onderwijs buiten de eigen deur verder vorm te geven | Apeldoorn | destentor.nl

Een vrolijk gemeleerd gezelschap