Branche-organisatie OHNL heeft samen met Schildersvakopleiding Zutphen een module 'Eigen Baas' ontwikkeld.

Een jongeman in werkkleding staat stoer bij een steiger en heeft een steigeronderdeel in zijn hand

Uit onderzoek blijkt dat 46% van de mbo-studenten overweegt om voor zichzelf te beginnen, waarvan 26% serieus geïnteresseerd is. Dit riep bij  OHNL en Aventus de vraag op of studenten van de schildersvakopleidingen voldoende voorbereid zijn op zelfstandig ondernemerschap. De brancheorganisatie OHNL heeft samen met Schildersvakopleiding Zutphen daarom de module 'Eigen Baas' ontwikkeld om studenten voor te bereiden op het zelfstandig ondernemerschap. Hoewel de module in eerste instantie gericht is op schilders, is deze ook geschikt voor alle technische branches.

Eigen baas

Tijdens een voorlichting kwam het onderwerp "Ondernemerschap" ter sprake, waarbij de studenten aangaven graag voor zichzelf te willen beginnen. Hein Polinder, directeur van de Schildersvakopleiding Zutphen, vroeg aan de zaal: “Wie van jullie wil er nog meer voor zichzelf beginnen?” Meer dan de helft van de studenten bleek grote ambities te hebben.

Deze reactie is niet verrassend, aangezien steeds meer jonge mensen een eigen onderneming willen starten. In 2017 stonden er 19.000 jonge ondernemers (tot 21 jaar) ingeschreven bij de KvK. In 2022 zijn dat er al ruim 50.000, een toename van 173%. In de schilders branche zijn ongeveer 15.000 zelfstandige ondernemers actief, terwijl er 16.000 als medewerker in dienst zijn bij een schildersbedrijf.

Een student zit in de schoolbanken en leest een studieboek

Als leermeester kom je natuurlijk ook ambitieuze leerlingen tegen die dromen van een eigen bedrijf, met een eigen bus, naam en logo, en alle aantrekkelijkheden van het zelfstandig ondernemerschap. Ambitie en ondernemerschap zijn prachtig, maar zoals Hein Polinder benadrukt, moet ambitie niet worden afgeremd; er moet een stevige fundering van kennis en vaardigheden onder liggen. De workshop, aangeboden in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie OHNL en geïntegreerd in het Loopbaan en Burgerschap-programma gedurende het hele jaar, heeft als doel bewustzijn te creëren. Het is essentieel om een weloverwogen keuze te maken waarbij men zich op zijn plek voelt.

Het gebouw van de Schildervakopleiding in Zutphen

Hoe pakken we dat aan?

  • Creëer een realistisch beeld van ondernemerschap met alle ins en outs, zoals financiële onzekerheid, verzekeringen, pensioen, belastingdienst, algemene kosten, investeringen, en eventueel personeel. Maar ook lange dagen, hard werken, bijhouden van vakvaardigheden; je bent zo goed als je laatste klus!
  • Stimuleer ondernemersvaardigheden, bijvoorbeeld door eerst een niveau 4 te volgen waarbij urenverantwoording, calculatie, administratie, offertes, klantvriendelijk werken en Arbo-veilig werken (RI&E) aan bod komen.
  • Laat zien dat ondernemerschap niet de enige weg is! Als werknemer heb je vaak nog meer vrijheid dan als zelfstandige, ontvang je op tijd je salaris, bouw je pensioen op en is er een vangnet als je ziek bent. Ook kun je echt vakantie nemen.
  • Maak bewuste keuzes. Deze workshop is bedoeld om aan beide zijden bewustwording te creëren: het stimuleren van enthousiaste leerlingen met de juiste vaardigheden voor goed ondernemerschap, en het bewust maken van leerlingen dat werknemerschap een veel betere optie kan zijn.

 

Verdiepingsprogramma

Studenten die na het volgen van het "Eigen Baas" programma alsnog besluiten om voor zichzelf te beginnen, kunnen het programma ondernemerschap volgen als specialisatie (keuzedeel). Ook na het afstuderen zullen starters nog begeleid worden. Hiervoor wordt een coachingsprogramma opgezet waarbij ervaren ondernemers startende ondernemers begeleiden.