Bijeenkomst om zorg en welzijn te verbeteren in de regio

Aanwezigen zitten gezellig aan tafeltjes in het theater café in de Deventer Schouwburg

Op 13 november organiseerde de sector Zorg & Welzijn van Aventus een inspirerende bijeenkomst voor stakeholders vanuit drie sectoren. De overheid, het onderwijs en ondernemers vanuit Zorg en Welzijn kwamen samen om de ontwikkelingen in de sector te bespreken. Het doel van de dag was om de mbo studenten Gezondheidszorg, Welzijn en Sport worden de komende jaren vanuit de visie op Positieve Gezondheid opgeleid. Dit houdt in dat de mens vanuit eigen regie en vanuit zijn eigen mogelijkheden stappen onderneemt om zijn gezondheid en welzijn te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat het onderwijs de kansen biedt aan de studenten om het eerst zelf te ervaren en om zelf te ontdekken wat kan werken. Het mbo wordt ook steeds meer gevraagd om zelf heel praktisch te onderzoeken wat wel en niet werkt in de praktijk. Het doel van de dag was om de ideeën en behoefte in de Stedendriehoek te peilen op deze twee actuele thema's.
 

Gezonde start


In de ochtend werd er tijdens een socratisch ontbijt voor wethouders en bestuurders, aan de hand van stellingen een beeld geschetst hoe we Zorg & Welzijn met elkaar kunnen vormgeven. We waren het erover eens dat de zelfregie bij thema's op het gebied van gezondheid, welzijn en leefstijl te bevorderen. Dit gaat niet vanzelf, de student, maar ook de burger in de regio kan dit niet alleen. Hoe bevorderen we de zelfregie, hoe kan de betrokkene zelf invloed uitoefenen en hoe geven we gezamenlijk vorm aam meer cohesie in scholen, buurten of gezondheidsinstellingen? En maakt dat het werken in deze sector ook aantrekkelijker? 

Design thinking

Mensen luisteren naar de presentatie in het theatercafé van de Deventer Schouwburg

Deze inzichten gaven richting aan de deelnemers voor het middagprogramma. Door middel van Design Thinking en interactieve sessies, gebaseerd op stellingen vanuit positieve gezondheid, ontwierpen we concrete voorstellen voor zowel het onderwijs als het werkveld. 

Esther Gaastra, relatiemanager bij Aventus vertelt: “Het was mooi om de enorme bereidheid tot samenwerken te zien tussen het werkveld en onderwijs. Op deze manier kunnen we stappen maken om de zorg en welzijn in de regio te verbeteren. We gaan bijvoorbeeld een onderzoek doen in een wijk”

 

We danken alle betrokken voor hun inzet en enthousiasme deze middag. Het was een mooie voedingsbodem om een aantal plannen concreet door te ontwikkelen voor de regio. En we kijken uit naar een nog betere samenwerking tussen de drie sectoren; het onderwijs, overheid en ondernemers.