Belangrijke wijzigingen in de rechtsbescherming van mbo-studenten

Vanaf 1 augustus 2023 treden er nieuwe regels in werking die de rechtspositie van mbo-studenten versterken, de wet Rechtsbescherming Student. Hieronder nemen wij jullie mee in de belangrijkste veranderingen.

Klachtenloket

Deze wet heeft gevolgen voor de manier waarop klachten, bezwaren en geschillen worden afgehandeld binnen het mbo-onderwijs. Er komt één centraal klachtenloket waar studenten digitaal terecht kunnen. Het biedt studenten de mogelijkheid om onafhankelijk advies en ondersteuning te ontvangen bij geschillen met betrekking tot toelating, verwijdering en andere beslissingen van de onderwijsinstelling.

Inschrijfbesluit

Waar voorheen werd gewerkt met een onderwijsovereenkomst (OOK), is dit vanaf 1 augustus 2023 niet meer nodig. Iedere student ontvangt dan een inschrijfbesluit. Het grote verschil is dat deze niet meer ondertekent hoeft te worden. Studenten ontvangen bij Aventus nog t/m half oktober de OOK, zodat we de grote groep studenten die in deze periode begint op een eenduidige administratieve manier inschrijven.

Ondersteuningsafspraken

Het wordt vanaf 1 augustus verplicht om voorafgaand aan de inschrijving voor elke student met begeleidingsbehoefte extra ondersteuningsafspraken te maken en vast te leggen in ondersteuningsafspraken. Pas als de ondersteuningsafspraken gedeeld zijn met de student (of met de ouder(s) indien student jonger is dan 16 jaar), mag de student worden ingeschreven of kan de inschrijving worden afgerond. Als een student na inschrijving alsnog behoefte heeft aan extra ondersteuningsafspraken, kunnen deze ook op een later moment worden gemaakt. Op deze manier zorgen we ervoor dat elke student de benodigde begeleiding krijgt.

Ouderbetrokkenheid

Verder beoogt de wet ouderbetrokkenheid te verhogen. Zo worden instellingen verplicht om studievoortgangsresultaten met ouders van minderjarige studenten te delen. Via een ouderaccount delen wij de studievoortgang al met de ouders van studenten t/m 18 jaar. Na hun 18de verjaardag mogen studenten zelf kiezen of ze hun ouders nog toegang geven tot dit account.