Overslaan en naar de inhoud gaan

Klachtenloket

Iedere mbo-instelling heeft één centraal klachtenloket waar studenten digitaal terecht kunnen met een klacht, bezwaar of beroep. Het klachtenloket zorgt ervoor dat de klachten bij de juiste commissies terecht komen. 

We vinden het prettig als je een klacht,  bezwaar of beroep altijd eerst bespreekt met de direct betrokken persoon maar je hebt ook het recht om gelijk een klacht of bezwaar in te dienen bij het klachtenloket.

Hoe werkt het

Heb jij een klacht , bezwaar of beroep dan kan je dit digitaal indienen bij het Klachtenloket. Vervolgens stuurt het Klachtenloket het door naar de juiste commissie. Het Klachtenloket is de spin in het web van communicatiestromen, bewaken van tijdspaden en bemiddeling tussen alle disciplines.

Een klacht meld je in als je bezorgd bent over het gedrag van autoriteitsfiguren of mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie.

Een bezwaar meld je in tegen schriftelijke beslissingen van de organisaties of als er geen beslissing is genomen."

Je gaat in beroep als je het niet eens bent met de beslissingen van examencommissies of examinatoren.

De diverse stappen in het proces kort toegelicht: 

 • Minnelijke schikking
  Na ontvangst van het formulier gaat het Klachtenloket direct na, of zonder tussenkomst van de commissie een oplossing kan worden gevonden. Oftewel: eerst kijkt het klachtenloket of de sector/dienst en de student in een gesprek tot een oplossing kunnen komen; de minnelijke schikking.  
 • Doorsturen naar commissie (binnen 2 weken na ontvangst)
  Als dit niet mogelijk is, dan stuurt het Klachtenloket de klacht/bezwaar/ beroep met alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter advisering aan de betreffende commissie. De commissie draagt zorg voor de volledige behandeling. Vervolgens brengt de commissie het Klachtenloket op de hoogte van het advies.  
 • Adviescommissie (bij klacht of bezwaar)
  Als de commissie een advies geeft, wordt dit door het Klachtenloket voorgelegd aan het college van bestuur. Het college van bestuur informeert het Klachtenloket over de maatregelen die genomen worden naar aanleiding van het ontvangen advies. Als het college van bestuur besluit om af te wijken van het advies dan worden de redenen daarvan gemotiveerd en aan het Klachtenloket gestuurd. Het Klachtenloket informeert vervolgens de student en de sector/dienst hierover.  
 • Uitspraak commissie (bij beroep)
  In het geval van een uitspraak, bericht het Klachtenloket de student en de examencommissie van de sector en verzoekt eventueel om een nieuwe beslissing te nemen.

Reglementen

Meer informatie over de commissies die de klachten, bezwaren en beroepen oppakken is te vinden in:

 • Reglementen onderwijsgeschillen reglementen klachten- en bezwarencommissie mbo-ho
 • Reglement commissie van beroep voor de examens

De verschillende reglementen vind je hier.