Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheid voorop! | Locatie Laan van de Mensenrechten

Locatie: Laan van de Mensenrechten

Hier vind je instructies t.a.v. veiligheid en voor het uitvoeren van bouwkundige en/of technische werkzaamheden bij Aventus aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn.

Welkom bij Aventus

U bent vandaag bij ons op bezoek om werkzaamheden uit te voeren. Daarom willen wij u graag informeren over onze huisregels en instructies die belangrijk zijn voor uw veiligheid en de veiligheid van iedereen die zich binnen onze gebouwen bevindt.

Geachte gast,

U heeft zich zojuist aangemeld en via de QRcode deze belangrijke instructies voor uw eigen veiligheid en die van anderen ontvangen. Neemt u alstublieft even de tijd om deze door te lezen en handel tijdens uw verblijf volgens de instructies.

Wanneer u met meerdere personen samenwerkt, verzoeken wij u de instructies op deze website met elkaar te delen. Scan hiervoor de QRcode.

Instructies algemeen

 • Binnen en op het terrein van Aventus geldt een algeheel rookverbod.

Instructies t.a.v. veiligheid

 • Zorg ervoor dat uw contactpersoon (indien gevraagd door de contactpersoon) en/of beveiliging op de hoogte is van uw aanwezigheid.
 • Houd vluchtwegen, nooddeuren en blusmiddelen vrij.
 • Gebruik blusmiddelen alleen in een noodsituatie.
 • Het is verplicht alle onveilige situaties, incidenten of ongevallen te melden bij uw contactpersoon.
 • U dient deur(en) van (technische) ruimtes/daktoegang achter u te sluiten.
 • Zet het gebied ruim af waar materiaal en gereedschap kan vallen. Denk ook aan onderliggend gebied (doorvallen)!

Calamiteiten

Bij het alarmsignaal ‘Slow Whoop’ moet het gebouw onmiddellijk worden verlaten en volgt u de aanwijzingen van de BHV en professionele hulpverlening op.
Het einde van de alarmsituatie wordt door de BHV-coördinator gegeven.

Alarmnummer

Als elke seconde telt bel direct:

Informeer ook BHV/Beveiliging t.a.v. komst hulpdiensten via het noodnummer van Aventus.

Noodnummer Aventus

Bel bij nood het centrale noodnummer van Aventus.

088 – 283 11 12

Instructies t.a.v. werkzaamheden

 • Uw contactpersoon binnen de organisatie is degene met wie u een afspraak heeft. Volg, indien nodig, zijn of haar aanwijzingen op.
 • Er is een boor-protocol van kracht. Deze is te verkrijgen via uw contactpersoon en dient u te raadplegen en op te volgen.
 • Bij boorwerkzaamheden moet een leidingdetector gebruikt worden.

 • Vanwege de aanwezigheid van rook- en brandmelders mogen werkzaamheden die deze melders kunnen activeren, slechts na toestemming van uw contact- persoon uitgevoerd worden. Voorbeelden zijn: slijp-, las-, soldeer-, spuit- en verfwerkzaamheden.
 • Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie. Houd hier rekening mee bij alle handelingen die u verricht, zodat voorkomen wordt dat deze geactiveerd wordt.
 • U dient aan wet- en regelgeving (o.a. branche richtlijnen) te voldoen tijdens uw werkzaamheden.
 • Per project kunnen aanvullende regels/voorschriften van toepassing zijn. Vraag hiernaar bij uw contactpersoon.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden dient u een LMRA uit te voeren.
 • Daken mag u enkel betreden na toestemming van de beveiliging en nadat u de noodzakelijke veiligheids- maatregelen hebt genomen om de daken veilig te kunnen betreden. Sleutels t.b.v. toetreding van de daken zijn bij de beveiliging te verkrijgen.
 • Veilig werken is door Aventus mogelijk gemaakt. U dient deze veiligheidsvoorzieningen te gebruiken. Daar waar deze niet aanwezig zijn draagt u zelf zorg voor veilig werken, waar nodig overleg dit met uw contactpersoon.
 • U dient uw eigen PBM’s te gebruiken, afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.

Aventus Kaart

Bij aankomst:

U heeft bij aankomst een Aventus Kaart gekregen.

 • Draag deze kaart op een duidelijk zichtbare plaats.

Werkzaamheden:

Met behulp van deze kaart krijgt u toegang tot ruimtes waarin u werkzaamheden verricht.

 • Zorg ervoor dat u deze ruimtes altijd gesloten achterlaat wanneer u deze voor langere of kortere tijd verlaat.

Bij vertrek:

Aan het eind van uw werkzaamheden.

 • Afmelden op dezelfde plaats als waar u zich heeft aangemeld.
 • Lever de Aventus Kaart, na elke werkdag, weer in.
Vergeet a.u.b. niet om uw pas in te leveren!

Verzamelplaatsen bij evacuatie

Bij het in ontvangst nemen van deze instructies wordt u geacht kennis te hebben genomen van de inhoud.

Wij wensen u een prettig en veilig verblijf.

Technisch Vastgoed Beheer Aventus

Versie: Augustus 2023