Wil jij docent worden?

Voor het werken in het onderwijs heb je de juiste papieren en diploma's nodig. In het mbo-werkveld gelden hiervoor benoemingsvereisten. Een van deze vereisten is dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebt ingeleverd bij je indiensttreding. Een ander onderdeel van de benoemingsvereisten zijn de bekwaamheidseisen. Hieronder lees je wat deze eisen zijn voor de functie van docent en instructeur.

Waar moet je aan voldoen als docent?

Voor de functie van docent worden de eisen ontleend aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Je bent benoembaar als docent wanneer je beschikt over een getuigschrift van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs of van de universitaire lerarenopleiding. Je bent dan in het bezit van een formele lesbevoegdheid (resp. tweede en eerste graad) voor een specifiek vak. Je bent ook benoembaar als docent wanneer je bij indiensttreding al beschikt over een afgeronde hbo-bachelor en het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

We kunnen je tijdelijk benoemen als docent wanneer je beschikt over een diploma van een hbo of wo-opleiding (inclusief de PABO), anders dan een lerarenopleiding. De tijdelijke benoeming duurt maximaal 2 jaar. In deze periode volg je een opleidingstraject waarin je je gaat bekwamen in pedagogisch en didactische vaardigheden; je behaalt dan het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Hiermee ben je benoembaar als docent binnen het mbo-onderwijs.

Kies je ervoor om naast je huidige beroep een aantal uren per week les te geven, dan kun je worden benoemd als gastdocent. Vaak zijn dit specifiekere vakken die worden gegeven door beroepsspecialisten. Een onderwijsbevoegdheid is geen vereiste wanneer je maximaal 4 uur in de week als gastdocent lesgeeft. Wel geef je dan les onder begeleiding van een docent met een bevoegdheid.

Vanaf augustus 2018 ben je als docent verplicht om je te registreren in het Lerarenregister. Om opgenomen te kunnen worden in dit register, dien je aan de benoemingsvereisten te voldoen.

Waar moet je aan voldoen als instructeur?

Voor de functie van instructeur  worden de eisen ontleend aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Je bent benoembaar als instructeur wanneer  je minimaal beschikt over een afgeronde beroepsopleiding op mbo-4 niveau en het  Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) hebt gehaald.

Het PDD is een 1- jarig scholingstraject waarin je je bekwaamt in de pedagogisch didactische vaardigheden die je helpen om een klas te begeleiden in je dagelijks werk.

Zij-instroom

Als zij-instromer breng je jouw kennis en ervaring uit de beroepspraktijk mee. Wij zijn een praktijkgerichte school en daarom is jouw bijdrage een waardevol onderdeel van de opleiding. Het helpt onze studenten om een goed beeld te ontwikkelen over de arbeidsmarkt en het werkveld. 

We kunnen je, als zij-instromer, tijdelijk benoemen als docent wanneer je beschikt over een diploma van een hbo of wo-opleiding, anders dan een lerarenopleiding. De tijdelijke benoeming duurt maximaal 2 jaar. In deze periode volg je een opleidingstraject waarin je je gaat bekwamen in pedagogisch en didactische vaardigheden. Behaal je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) dan ben je benoembaar als docent binnen het mbo-onderwijs.

Als zij-instromer ga je direct aan de slag in de functie van docent en start je vrijwel direct met het PDG-traject. Het traject duurt 1,5 jaar. De overheid heeft voor de scholing van zij-instromers subsidie beschikbaar gesteld. De werkgever vraagt deze subsidie aan. Wil je weten of je aan de subsidievoorwaarden voldoet? Kijk dan op de site van DUO.