Aventus als werkgever

Een betekenisvolle baan

Studenten ontwikkelen zich beter als ze een goede relatie hebben met hun docent. Het wordt niet vaak benoemd, maar deze pedagogische band tussen student en docent is wellicht belangrijker binnen het mbo dan binnen het hbo en wo. Zich thuis voelen op school door een veilige basis te bieden. Gekend en gezien worden …. dan kunnen zij uitgroeien tot zelfbewuste professionals. Onze studenten hebben de gelegenheid zich te ontwikkelen in de context van het beroep en in relatie tot de ander: de collega, het bedrijf en de maatschappij. Als docent help je hen hierbij. Zodat deze jonge mensen uit kunnen groeien naar sterke professionals: vakkundig, zelfredzaam, toekomstgericht, sociaal en authentiek. Je helpt ze de juiste stappen voorwaarts te maken in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.  

Hier staan we voor...

Lees meer over onze strategie en missie

Lees meer over onze onderwijsvisie

Leren gaat het beste als je jezelf de moeite waard vindt en een positief zelfbeeld hebt

Persoonlijk meesterschap -> Meester in je vak

No school is better than its teachers. They are the lifeblood of the school’ - Sir Ken Robinson, Ted talks

Een leven lang blijven groeien en ontwikkelen – nieuwsgierig blijven naar de wereld van vandaag en morgen - is wat we onze studenten meegeven. We stimuleren hen zelf de regie te nemen voor hun ontwikkeling. En dat geldt natuurlijk ook voor onszelf. Daarom bieden we je alle kansen met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Zodat je zelf ook meebeweegt met de continue veranderingen in de beroepspraktijk en onze samenleving. In overleg met jouw manager kun je je eigen pad kiezen. Hoe dit traject eruit ziet, hangt daarbij af van je eigen wensen en behoeften, vereisten voor je functie of ontwikkeldoelstellingen voor je team.

Investeren in de opleiding van ons personeel is investeren in de toekomst van onze studenten

Arbeidsvoorwaarden / extra regelingen

Aventus biedt een goed salaris en heeft daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar net zo belangrijk vinden wij een inspirerende werksfeer, een goede balans tussen werk/privé of flexibel werken. We willen onze medewerkers de ruimte geven om met hun unieke talent het verschil te maken en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de resultaten van onze school. We vallen als mbo-instelling onder de cao-mbo. In deze cao zijn het salaris en een aantal andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden opgenomen zoals een vaste eindejaarsuitkering, tegemoetkoming ziektekosten en pensioenregeling bij ABP. Daarnaast bieden wij onze medewerkers ook specifieke arbeidsvoorwaarden die jaarlijks (in overleg met de vakbonden) worden vastgesteld, zoals een volledige reiskostenvergoeding o.b.v. OV en een vakantieregeling met de optie om te sparen voor extra vakantiedagen.

OR

Medewerkers denken en praten mee over het beleid van de school o.a. via de Ondernemingsraad. De OR bestaat uit vertegenwoordigers van de onderwijsteams en het onderwijsondersteunend personeel en staat in nauw contact met het college van bestuur over de impact van beleidsbeslissingen  voor de organisatie en haar medewerkers. 

Personeelsvereniging Eventus

Je collega’s – van andere locaties en andere afdelingen - ontmoeten buiten school …. Dat kan tijdens de uiteenlopende activiteiten die de personeelsvereniging organiseert. Of het nu sportief, educatief of creatief is… het is altijd gezellig!