Werken in het onderwijs

Werken in het onderwijs bij Aventus

Wat heb je daarvoor nodig?

Om aan de slag te gaan in het onderwijs, heb je de juiste papieren en diploma's nodig. In het mbo-werkveld is bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste bij indiensttreding. Aan welke bekwaamheidseisen je nog meer moet voldoen, lees je hieronder. 

Eisen docent

We ontlenen de eisen voor een docentfunctie bij Aventus aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Je bent benoembaar als docent als: 

  • Je een getuigschrift van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs of van de universitaire lerarenopleiding hebt. Je hebt dan een eerste- en tweedegraads formele lesbevoegdheid voor een specifiek vak.
  • Je bij indiensttreding beschikt over een afgeronde hbo-bachelor en het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).

We kunnen je tijdelijk benoemen als docent als:

  • Je beschikt over een ander diploma van een hbo- of wo-opleiding (inclusief de pabo). De tijdelijke benoeming duurt maximaal 2 jaar. In deze periode volg je een opleidingstraject waarin je je PDG behaalt: hiermee ben je benoembaar als docent.

Als beroepsspecialist naast je huidige beroep een aantal uren per week lesgeven? Dat kan als gastdocent. Je geeft maximaal 6 uur in de week les onder begeleiding van een docent met een onderwijsbevoegdheid: je hebt er dan zelf geen nodig. 

Eisen instructeur

We ontlenen de eisen voor een instructeursfunctie bij Aventus aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Je bent benoembaar als instructeur als:

  • Je minimaal beschikt over een afgeronde beroepsopleiding op mbo-4-niveau en de opleiding mbo-instructeur hebt behaald. Dit is een eenjarig scholingstraject waarin je pedagogisch didactische vaardigheden leert en je bijschoolt in generieke vakken.
  • Je een Associate Degree Onderwijsondersteuner hebt.
     

Zij-instromer

Als zij-instromer breng je jouw kennis en ervaring uit de beroepspraktijk mee. Een waardevolle bijdrage aan onze praktijkgerichte opleidingen! Je geeft onze studenten namelijk een goed beeld van de arbeidsmarkt en het werkveld. 

We kunnen je tijdelijk benoemen als docent als je beschikt over een diploma van een hbo- of wo-opleiding, anders dan een lerarenopleiding. De tijdelijke benoeming duurt maximaal 2 jaar. In deze periode volg je een opleidingstraject van anderhalf jaar waarin je je PDG behaalt. Daarna ben je benoembaar als docent binnen het mbo-onderwijs.

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor de scholing van zij-instromers. Wil je weten of je aan de subsidievoorwaarden voldoet? Kijk dan op de site van DUO.