Aanschaf leermiddelen student

Voor komend schooljaar kun je readers en andere (digitale) schoolspullen bestellen via Studers. Studers is speciaal gericht op het mbo en werkt nauw samen met Aventus.

Hoe kun je boeken/schoolspullen bestellen?
Het bestellen van (digitaal) schoolmateriaal is mogelijk via www.studers.nl/aventus

Digitaal schoolmateriaal terugvinden op Bundle
Bestelt je digitaal schoolmateriaal? Dan krijg je toegang tot Bundle. In de online omgeving van Bundle heb je toegang tot alle digitale schoolmiddelen die je besteld hebt.
Let op: bestel je in de zomervakantie? De meeste bestelde digitale schoolmiddelen kun je pas kort voor het nieuwe schooljaar openen in Bundle.

Hulp nodig?
Meer info vind je op: www.studers.nl/klantenservice
Of bel naar Studers: 088 20 30 330

 

Regeling voorziening leermiddelen

Ben je tussen de 16 en 18 jaar?
Volg je een BOL-beroepsopleiding bij Aventus in schooljaar 2018-2019?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem?
Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen!

Wat is de Regeling voorziening leermiddelen?
De minister heeft geld beschikbaar gesteld voor jongeren van 16 en 17 jaar uit minimagezinnen die een MBO opleiding volgen. Aventus heeft dit uitgewerkt in een ‘Regeling voorziening leermiddelen Aventus’. Jongeren kunnen van Aventus leermiddelen (boeken, gereedschappen ed.) in bruikleen krijgen.
Dat kost niks, maar je moet ze aan het eind van je opleiding wel weer inleveren. Lesgeld en excursiekosten kunnen vanuit deze regeling niet vergoed worden.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom?
•     Is uw zoon/dochter jonger dan 18 jaar bij de start van de opleiding? Of bij de start van het nieuwe schooljaar?
•    Volg je een beroepsopleiding of ga je een beroepsopleiding volgen bij Aventus?
•    Hebben je ouder(s)/verzorger(s) een laag inkomen (minder dan 130% van de bijstandsnorm)?
Als je antwoord op alle vragen ‘ja’ is, dan kom je in aanmerking voor de regeling!

Hoe kan ik een aanvraag doen?
Je kunt een aanvraag doen door dit aanvraagformulier in te vullen. Een deel van dat formulier moet worden ingevuld door iemand die verklaart dat het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s) voldoet aan de criteria van de regeling.
Dat kan bijvoorbeeld zijn:
- een medewerker van Stichting Leergeld
- de inkomensconsulent van de gemeente als je ouders een bijstandsuitkering hebben
- een schoolmaatschappelijk werker van Aventus

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb gedaan?
Als je een aanvraag hebt gedaan krijg je meestal binnen 2 weken bericht over het vervolgtraject.