Paragrafen

Iets voor jou?

Werk jij met kinderen, op een kinderopvang, of op een basisschool en wil jij meer kennis op het gebied van leesbevordering? Volg dan de cursus specialist leesbevordering.

De cursus Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar

Een goed (voor)leesklimaat is belangrijk voor basisonderwijs en kinderopvang. In deze cursus draait het om het opstellen van een duidelijk beleid, het creëren van goede randvoorwaarden en het organiseren van passende activiteiten.

Je leert op welke manier je de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en bibliotheken kunt bevorderen.

Je leert hoe jij als Specialist leesbevordering 0-12 jaar kan gaan werken voorleescoördinator of leesconsulent en je kunt  richten op het stimuleren van leesplezier en taalontwikkeling bij kinderen van 0 tot 12 jaar.

Programma
  • Ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid. 
  • Realiseren van randvoorwaarden, maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering. 
  • De monitor (een leerlingsvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten vertalen in beleid en activiteiten. 
  • Tijdens de cursus wordt specialistische kennis aangeboden over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten.
  • De beginnend beroepsbeoefenaar leert kinderen, collega's en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.
Doelstelling

Aan het eind van de cursus heb je geleerd op welke manier jij een bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de (voor)leescultuur op jouw werk.

Duur

Er zijn 6 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 12 weken. Na 6 lesweken is er ruimte voor afronding in de praktijk. De BPVO (Beroepspraktijkovereenkomst) zal 9 maanden duren.

  • Stamgroep; intervisie en bespreken van de persoonlijke ontwikkeling.
  • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent 
  • Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden.
  • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent.
Afronding

Mbo-certificaat.

Startdata en lestijden

Zie Korte scholing kinderopvang - Overzicht lesdata en -tijden.

Voorwaarde voor deelname

Dit keuzedeel is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.

Lesmateriaal

Het materiaal is inclusief en wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Tijdens de lesdagen is er ook inzage in passend lesmateriaal.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.