Paragrafen

Iets voor jou?

 • Pedagogisch medewerkers met een opleidingsachtergrond die alleen voor buitenschoolse opvang (kinderen 4 - 13 jaar) voldoet
 • Herintreders met een verouderd diploma en zij-instromers met een relevant diploma die (weer) willen werken in de kinderopvang

Zij voldoen niet meer, of nog niet aan de huidige kwaliteitseisen wat betreft pedagogisch klimaat en zij moeten dit middels het behalen van dit certificaat aantonen.

De cursus Pedagogisch klimaat in de kinderopvang

 

Dit certificaat geeft de certificaathouder de mogelijkheid zich te bekwamen in de pedagogische basis van het werken met (jonge) kinderen in de kinderopvang. Hierbij gaat het om de zorg voor een veilig pedagogisch klimaat, gericht op de wensen en behoeften van het kind en het creëren van een verantwoorde en stimulerende speel/ontwikkelomgeving. Ook het bieden van persoonlijke verzorging en een hygiënische en gezonde omgeving komen aan bod.

Programma

In het programma komen de volgende kerntaken en werkprocessen naar voren:

Begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling(deels):

 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Inventariseert behoefte en wensen van het kind
 • Creëert een verantwoorde en stimulerende speel/ leeromgeving

Opvoeden en ontwikkelen van het kind/ de kinderen in de kinderopvang

 • Biedt persoonlijke verzorging
 • Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving
Doelstelling

De branche kinderopvang (buitenschoolse opvang en dagopvang) kampt al jaren met grote personeelstekorten voor de pedagogisch medewerker niveau 3. Voor het werken in de kinderopvang zijn kennis en vaardigheden voor het groepsgewijs organiseren en begeleiden van activiteiten onmisbaar. Tegelijkertijd is het aanbod aan activiteiten in de kinderopvang veel gevarieerder dan voorheen, zowel qua locatie (binnen en buiten) als soort activiteit (sport, spel, creatief bezig zijn).

In 2021 is het door de branche ontwikkelde competentieprofiel voor de start bekwame pedagogisch medewerker in de kinderopvang in opdracht van cao-partijen al vertaald naar een EVC-branchestandaard. Voor wie nog niet (volledig) aan deze branchestandaard voldoet, kan een (aanvullend) leertraject een goed alternatief of vervolg zijn. Deze selectie van beroepsgerichte onderdelen voorziet in een landelijk herkenbare opleidingsbehoefte en helpt de instroommogelijkheden van met name zij-instromers en herintreders in de kinderopvang te versnellen en te verbreden.

Duur

Er zijn 12 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 12 weken. Na 12 lesweken is er ruimte voor afronding in de praktijk. De BPVO (Beroepspraktijkovereenkomst) zal 9 maanden duren.

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd: 

 • Stamgroep; intervisie en bespreken van de persoonlijke ontwikkeling.
 • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent.
 • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent.
 • Na het afronden van het theoretische gedeelte wordt het examen in de praktijk afgelegd.

Er is een totale studiebelasting van 400 uur, dit is inclusief de lessen, thuisstudie en oefenen in de praktijk en het examen.

De lessen vinden plaats in het leeratelier Zorg & Welzijn op dinsdag van 16.00 – 20.30 uur.

Afronding

Mbo-certificaat.

Startdata en lestijden

Zie Korte scholing kinderopvang - Overzicht lesdata en -tijden.

Voorwaarde voor deelname

Om deel te nemen aan deze scholing heb je een vaste werkgever (erkend leerbedrijf) nodig. De werkgever moet een BPV-overeenkomst tekenen (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) en je gaat werken met een examen. Hiervoor heb je een beoordelaar (erkend leerbedrijf) nodig om dit af te tekenen. Deze scholing levert het landelijk erkende Aventus mbo-certificaat op. Je bent minimaal 20 uur per week werkzaam in de kinderopvang.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, neem dan contact op met Marylou Straus (m.straus@aventus.nl) zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Materiaal

Het materiaal is inclusief en wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Tijdens de lesdagen is er ook inzage in passend lesmateriaal.

Wanneer er één of meerdere certificaten zijn behaald van de kinderopvang, geeft dat mogelijk recht op vrijstellingen voor het behalen van andere certificaten van de kinderopvang (C0123, C0126).

Na het behalen van de 3 certificaten (C1023, C1025, C1026) voldoe je aan de kwalificatie-eis van pedagogisch medewerker.

Deze MBO-certificaten gelden niet als bewijs voor de taal-eis 3F en voldoet niet aan de scholing van 0-jarige. Dit kan aangevuld worden door het behalen passende keuzedelen.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.