Paragrafen

Iets voor jou?

Het mbo-certificaat C0098 Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg richt zich op de onderdelen uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke zorg waarin ondersteunen op het gebied van zelfzorg (persoonlijke verzorging), de zorgtechnische handelingen en het handelen in onvoorziene en crisissituaties centraal staan. 

Tijdens het volgen van deze module leer je om de cliënt te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. Hierbij ga je uit van de behoeften, mogelijkheden en kracht van de cliënt en zijn of haar naasten. Je leert hoe je de cliënt zoveel mogelijk eigen regie geeft tijdens de persoonlijke verzorging en hoe je de cliënt stimuleert tot goede zelfzorg en ondersteunt waar nodig. Je ondersteunt de cliënt en naasten bij het in stand houden of ontwikkelen van vaardigheden en (dagelijkse) handelingen. Daarnaast ondersteun je de cliënt bij het omgaan met veranderingen door achteruitgang en bij het gebruik van (technologische) hulpmiddelen. Je leert om voorlichting en advies te geven over een gezonde leefstijl (zoals over voeding, bewegen, slaap/waak-ritme), veiligheid, hygiëne en seksualiteit. Je werkt aan het onderling vertrouwen en staat altijd klaar voor je cliënt. Zo zorg je voor een veilige omgeving waarin je cliënt zich op zijn gemak voelt.

Tijdens het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel leer je een aantal zorgtechnische handelingen uit te voeren zoals het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp. Hierbij leer je ook om goed de gezondheidstoestand van de cliënt te observeren en veranderingen in de gezondheidstoestand te signaleren. Je leert vitale functies meten. Het is belangrijk dat je kennis hebt van de wet- en regelgeving rondom voorbehouden handelingen. 

Tenslotte is er in deze module aandacht voor het handelen in onvoorziene en crisissituaties. Hoe ga je hiermee om als begeleider? Hoe zorg je voor veiligheid voor zowel de cliënt, de medecliënten en jezelf? En welke richtlijnen en protocollen zijn van toepassing? Met als doel dat je onvoorziene en crisissituaties zoveel mogelijk kunt voorkomen of dat je professioneel kunt handelen tijdens een situatie.  

Tijdens deze module zal er onder andere aandacht besteed worden aan:

 • Actuele wet- en regelgeving; zoals AVG, de wet Langdurige Zorg, Kwaliteitswet zorginstellingen en de wet Zorg en dwang
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Bij de doelgroepen voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiditeit, functioneringsproblemen en bijbehorende gezondheidsrisico's
 • De grenzen van zijn/haar eigen bekwaamheid
 • Gezondheid, hygiëne en besmetting
 • Medicatie, toedieningswijzen, risico’s en effecten
 • Methodieken om de eigen regie te vergroten
 • Palliatieve zorg
 • Protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg,
 • Ergonomisch en kostenbewust werken
 • Communicatiemogelijkheden en -methoden toepassen (verbaal, non-verbaal, pre-verbaal en schriftelijk)
 • Technologische hulpmiddelen
 • Ondersteunen bij processen van achteruitgang, verlies- en rouwverwerking
 • Interventietechnieken 
 • Observatie en rapportage
Leeratelier Zorg

Dit certificaat is onderdeel van Leeratelier Zorg. Lees hier meer over deze scholing. We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij ons deze scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO).

De doelgroep

Het certificaat is bedoeld voor volwassen zij-instromers vanaf 23 jaar zoals herintreders en werkzoekenden die willen instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. Ook zittende werknemers die vanuit een niveau 2-functie willen doorstromen zonder een volledige niveau 3-opleiding te volgen, komen in aanmerking voor dit certificaat. 

Het certificaat biedt de mogelijkheid om later in te stromen in een diplomagericht traject Maatschappelijke Zorg waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Toelatingseisen en voorwaarden

Je kan deelnemen aan deze scholing met één van de deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo-diploma

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • de deelnemer is of komt in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24uur per week
 • de werkgever is bereid om de deelnemer door middel van werkbegeleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject
 • het advies is om bij de start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen
 • beschikt over een laptop of PC met internetverbinding met gemiddelde ICT-vaardigheden

Het certificaat

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen op het gebied van zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorgtechnische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp). Daarnaast is deze medewerker beter uitgerust om te handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg. 

Opzet

Binnen minimaal 4 - 5 maanden word je onder leiding van een docent opgeleid tot individuele basiszorgverlener. U gaat kennis maken met verschillende ziektebeelden, o.a. dementie, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus etc en specifieke vaardigheden waaronder handen wassen, wassen van de zorgvrager, ondersteunen bij mobiliteit etc.

Tijdens de opleidingsdagen zal de mogelijkheid er zijn om bezig te zijn met het beantwoorden van eigen leervragen, maken praktijkopdrachten, oefenen van skills en bezig te zijn met leren leren. Naast de opleidingsdagen ben  aan de slag met opdrachten in de praktijk en verdiepingsopdrachten waar je thuis mee aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contact momenten.

Onderwijsprogramma

Een ‘blended’ onderwijsprogramma zorgt ervoor dat het leren aantrekkelijk is voor iedereen en kun je naast de vak inhoud ook gebruik maken van en groeien in eigen kwaliteiten. Dat betekent dat naast online bijeenkomsten ook live lessen beschikbaar zijn om bezig te zijn met het mbo-certificaat. Tijdens de online bijeenkomsten en live lessen is er een docent beschikbaar om via verschillende werkvormen de lessen aanbiedt. Daarnaast werk je met een werkbegeleider in de praktijk aan de verschillende praktijkopdrachten en eindigt het opleidingstraject met een officieel examen in de praktijk.

Het programma is hierdoor persoonlijk, op eigen tempo, vraaggericht en praktijk gestuurd. Naast de vak inhoud zullen we ook aandacht hebben voor het leren leren, ICT- vaardigheden en taalvaardigheden.

Er zijn 14 lesdagen die bestaan uit:

 • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent 
 • Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden
 • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent
 • een studiebelasting van 400 uur, dit is inclusief thuisstudie en oefenen in de praktijk

Examen

Na het doorlopen van het opleidingstraject volgt een examen. Het examen wordt uitgevoerd in de praktijk. Na het succesvol afronden van het examen volgt het mbo-certificaat.

Lesmateriaal

Aventus verzorgt het lesmateriaal. Dit ontvang je op de eerste studiedag.

Startdata & lestijden

Startdata 

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 7 januari 2025
 • dinsdag 1 april 2025

De uiterste inschrijfdatum voor een scholing is twee weken voor de startdatum. Meld je je na de uiterste inschrijfdatum aan, dan wordt je automatisch geplaatst bij de eerstvolgende cursusperiode. 

Lestijden

 • 16.00 - 20.30 uur

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties. Check deze pagina voor volledig overzicht van de lesdata.

Voorwaarde voor deelname

Om deel te nemen aan deze scholing heb je een vaste werkgever (erkend leerbedrijf) nodig. De werkgever moet een BPV-overeenkomst tekenen (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) en je gaat werken met een Prove2Move-examen. Hiervoor heb je een beoordelaar (erkend leerbedrijf) nodig om dit af te tekenen. Deze scholing levert het landelijk erkende Aventus MBO-certificaat op.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.