Mbo-certificaat Individuele basiszorg verlenen | C0039

Korte scholing

Iets voor jou?

Vindt u het ook zo leuk om de cliënten te helpen en een verschil in hun dag te maken? Met dit mbo-certificaat kunt u zich straks de individuele basiszorgverlener noemen. De individuele basiszorgverlener helpt actief mee bij ondersteunende taken in een zorgorganisatie.

Dit mbo-certificaat biedt u kennis en vaardigheden om te kunnen ondersteunen bij persoonlijke zorg en ADL (alledaagse levensverrichtingen) bij de oudere zorgvrager wonende in een zorginstelling. U kunt adequate basiszorg verlenen welke bestaat uit eenvoudige, routinematige werkzaamheden in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situatie werkt u in teamverband en assisteert u collega’s. Zo blijft de zorgorganisatie draaien.

Leeratelier Zorg

We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij Leeratelier Zorg scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Hoe? Door ook flexibel te zijn in het onderwijs dat wij aanbieden. Een startbijeenkomst vereist een verplichte aanwezigheid, omdat daar de organisatie van het onderwijs, de inhoud van de leerstof en de randvoorwaarden worden doorgenomen. De overige lesavonden vult de deelnemer zelf in door modules of lesblokken af te nemen bij Leeratelier Zorg die aansluiten bij zijn/haar leerdoelen en -behoeftes. 

Kenmerkend voor een Derde leerwegtraject is dat er daarna geen verplichting is om onderwijs te volgen. Met zelfstudie en met de hulp van digitale programma’s is ons onderwijs goed te volgen. Ook zijn docenten op de lesavond aanwezig om te coachen in het leerproces, theorie te geven of de mogelijkheid te bieden om te oefenen in praktijklokalen. De scholing wordt positief afgesloten als de deelnemer kan aantonen de kerntaken en werkprocessen te beheersen. In de derde leerweg is dit een afrondend examen.

De doelgroep

Het certificaat is onderdeel van kwalificatie Dienstverlening en Helpende Zorg en Welzijn (25498) en bedoeld voor starters, zij-instromers en werkende in de zorg zonder startkwalificatie.

Toelatingseisen en voorwaarden

 • de deelnemer is of komt in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24uur per week
 • de werkgever is bereid om de deelnemer door middel van werkbegeleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject
 • het advies is om bij de start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen
 • beschikt over een laptop of PC met internetverbinding met gemiddelde ICT vaardigheden

Het certificaat Individuele basiszorg verlenen

Opzet

Binnen minimaal 4 - 5 maanden wordt u onder leiding van een docent opgeleid tot individuele basiszorgverlener. U gaat kennis maken met verschillende ziektebeelden, o.a. dementie, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus etc en specifieke vaardigheden waaronder handen wassen, wassen van de zorgvrager, ondersteunen bij mobiliteit etc.

Tijdens de opleidingsdagen zal de mogelijkheid er zijn om bezig te zijn met het beantwoorden van eigen leervragen, maken praktijkopdrachten, oefenen van skills en bezig te zijn met leren leren. Naast de opleidingsdagen bent u aan de slag met opdrachten in de praktijk en verdiepingsopdrachten waar u thuis mee aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contact momenten.

Onderwijsprogramma

Een ‘blended’ onderwijsprogramma zorgt ervoor dat het leren aantrekkelijk is voor iedereen en kun u naast de vak inhoud ook gebruik maken van en groeien in eigen kwaliteiten. Dat betekent dat naast online bijeenkomsten ook live lessen beschikbaar zijn om bezig te zijn met het mbo-certificaat. Tijdens de online bijeenkomsten en live lessen is er een docent beschikbaar om via verschillende werkvormen de lessen aanbiedt. Daarnaast werk je met een werkbegeleider in de praktijk aan de verschillende praktijkopdrachten en eindigt het opleidingstraject met een officieel examen in de praktijk.

Het programma is hierdoor persoonlijk, op eigen tempo, vraaggericht en praktijk gestuurd. Naast de vak inhoud zullen we ook aandacht hebben voor het leren leren, ICT- vaardigheden en taalvaardigheden.

Thema's
 • persoonsgerichte zorg
 • methodisch werken
 • mobiliteit
 • uiterlijke en persoonlijke verzorging
 • voeding en vocht
 • risico’s signaleren en rapporteren
 • reflecteren
 • lerende professional

Er zijn 14 lesdagen die bestaan uit:

 • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A kunt u werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent
 • Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden
 • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills kunt u werken aan opdrachten, praktijksituaties oefenen en vaardigheden trainen onder leiding van een vakdocent
 • de studiebelasting staat omschreven van 600 uur, dit is inclusief thuisstudie en oefenen in de praktijk

Examen

Na het doorlopen van het opleidingstraject volgt een examen. Het examen wordt uitgevoerd in de praktijk. Na het succesvol afronden van het examen volgt het mbo-certificaat.

Leermiddelen

Er zal gebruikt gemaakt worden van het online platform 'All you can learn'.

Contactpersoon

Contactpersoon: Esther Gaastra, e.gaastra@aventus.nl.

Ask us anything //

Heb je nog vragen? Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63.

Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.