Paragrafen

Iets voor jou?

Het mbo-certificaat C0094 Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg richt op de onderdelen uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke zorg waarin het coördineren en organiseren van de zorg centraal staat. 

In de maatschappelijke zorg wordt er vanuit het individuele ondersteuningsplan vormgegeven aan de zorg en ondersteuning van cliënten. Je leert in dit traject om het ondersteuningsplan op- en bij te stellen en de zorg en ondersteuning die hieruit voortkomt te organiseren en coördineren. Naast het coördineren van cliënt gerelateerde zaken leer je ook om organisatie gebonden taken te organiseren en coördineren.

Leeratelier Zorg

Dit certificaat is onderdeel van Leeratelier Zorg. Lees hier meer over deze scholing. We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij ons deze scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO).

De doelgroep

Het certificaat is bedoeld voor zorg- en welzijnsmedewerkers en zij-instromers, die willen door- of instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. 

Het certificaat biedt de mogelijkheid om later in te stromen in een diplomagericht traject Maatschappelijke Zorg niveau 4, waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Toelatingseisen en voorwaarden

Je bent welkom om dit certificaattraject te volgen met één van de deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo minimaal niveau 3
 • Mavo-diploma

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer is of komt in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24 uur per week
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van werkbegeleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject
 • Het advies is om bij de start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen
 • Beschikt over een laptop of PC met internetverbinding met gemiddelde ICT-vaardigheden

De korte scholing

Met het behalen van dit certificaat ben je in staat om zelfstandig, in afstemming met de cliënt en/of naastbetrokkenen, een passend ondersteuningsplan op- en bij te stellen. Waarbij je samenwerkt met diverse disciplines en diensten. Je organiseert en coördineert de zorg die voortkomt uit de doelen van het ondersteuningsplan. Je leert om de voortgang van de processen rond de uitvoer van het ondersteuningsplan effectief te monitoren en bij te sturen waar nodig.
 

Programma

Tijdens deze module zal er onder andere aandacht besteed worden aan:

 • algemene begrippen en theorieën van orthopedagogiek, pedagogiek, agogiek, psychologie, toegepaste sociologie, psychiatrie en psychopathologie
 • Bij de doelgroepen voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiditeit, functioneringsproblemen en bijbehorende gezondheidsrisico's 
 • specialistische kennis over gezondheid, kwaliteit van bestaan, participatie, autonomie en eigen regie
 • diverse methodieken in de begeleiding en ondersteuning van cliënten
 • beleid, wet- en regelgeving binnen de zorg
 • organisatie en coördinatie in samenhang met andere zorgverleners 
 • methodische processen in de zorg
 • Communicatiemogelijkheden en -methoden toepassen (verbaal, non-verbaal, pre-verbaal en schriftelijk)
   

Doelstelling

Na het volgen van dit scholingstraject ben je direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn om in de zorg de regie te nemen over het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan en de organisatie en coördinatie van de zorg en ondersteuning die hieruit voorkomt. Daarnaast ben je in staat om organisatie gebonden taken te organiseren  en coördineren.
 

Duur

Het scholingstraject omvat 12 lesmiddagen van 4.5 uur. Daarnaast ben je ongeveer 5.5 uur per week bezig met het vullen van je portfolio.
 

Afronding

Je rondt het scholingstraject af met twee examens in de praktijk. Bij een voldoende beoordeling van beide examens ontvang je het mbo-certificaat C0094 Coördineren en organiseren in de maatschappelijke zorg.
 

Startdata en lestijden

Startdata

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 7 januari 2025
 • dinsdag 1 april 2025

De uiterste inschrijfdatum voor een scholing is twee weken voor de startdatum. Meld je je na de uiterste inschrijfdatum aan, dan wordt je automatisch geplaatst bij de eerstvolgende cursusperiode.

Lestijden

 • 16.00 - 20.30 uur

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties. Check deze pagina voor volledig overzicht van alle lesdata.

Lesmateriaal

Aventus verzorgt het lesmateriaal. Dit ontvang je op de eerste studiedag.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.