Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen | K0119

Korte scholing

Voor wie

Ben je werkzaam als verzorgende in de gehandicapten- of ouderenzorg, verslavingszorg of psychiatrie en wil je breder inzetbaar zijn? Dan leer je in deze cursus hoe je verpleegtechnisch kunt handelen. Je leert de gezondheidstoestand van een cliënt in kaart brengen met alle bijbehorende aspecten. Van medicijnen delen tot wondverzorging, begeleiding bieden bij ziek zijn en hoe om te gaan met cliënten in de palliatieve fase of bij rouw. Door het volgen van dit keuzedeel verdiep je jouw kennis en werk je aan kwaliteit en eigen deskundigheid. Tijdens de lesdagen krijg je verdiepende theoretische lessen aangeboden en je oefent de vaardigheden in skills. Op deze manier kun je meer zorg rondom jouw eigen cliënt bieden en creëer je meer rust bij de cliënt.

Dit keuzedeel is voor verzorgenden en (persoonlijk) begeleiders mbo-niveau 3 en 4, werkzaam bij een erkend leerbedrijf. Ook voor verpleegkundigen die enkele jaren uit de zorg zijn geweest is dit een mooie opfriscursus met de allernieuwste ontwikkelingen.

Leeratelier Zorg

We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij Leeratelier Zorg scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Hoe? Door ook flexibel te zijn in het onderwijs dat wij aanbieden. Een startbijeenkomst vereist een verplichte aanwezigheid, omdat daar de organisatie van het onderwijs, de inhoud van de leerstof en de randvoorwaarden worden doorgenomen. De overige lesavonden vult de deelnemer zelf in door modules of lesblokken af te nemen bij Leeratelier Zorg die aansluiten bij zijn/haar leerdoelen en -behoeftes. 

Kenmerkend voor een Derde leerwegtraject is dat er daarna geen verplichting is om onderwijs te volgen. Met zelfstudie en met de hulp van digitale programma’s is ons onderwijs goed te volgen. Ook zijn docenten op de lesavond aanwezig om te coachen in het leerproces, theorie te geven of de mogelijkheid te bieden om te oefenen in praktijklokalen. De scholing wordt positief afgesloten als de deelnemer kan aantonen de kerntaken en werkprocessen te beheersen. In de derde leerweg is dit een afrondend examen.

De cursus

Het Keuzedeel Verpleegtechnisch handelen is een perfecte aanvulling wanneer je meer van betekenis wilt zijn voor jouw cliënt. Voor werkgevers is het aantrekkelijk dat alle geschoolde medewerkers op niveau 3 en 4 deze handelingen kunnen doen, zodat er minder mensen nodig zijn op een groep cliënten.

De vaardigheden worden getoetst met een praktijkexamen. Je gaat in de praktijk onder begeleiding aan de slag met de proeve van bekwaamheid. De opdrachten voer je uit en je maakt er een verslag van. De opdrachten dienen met een voldoende vanuit de praktijk te worden beoordeeld, alsook door de docent van Aventus.

Inhoud Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Werkprocessen die in het keuzedeel aan bod komen

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • Biedt specifieke zorg
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Lesopbouw

 • Gezondheidstoestand
 • Leren omgaan met veranderingen
 • Verpleegtechnische handelingen 1: medicatie, injecteren, warmte en kou.
 • Verpleegtechnische handelingen 2: wondverzorging, EHBO.
 • Verpleegtechnische handelingen 3: uitscheiding (stoma/ katheter), monsters.
 • Verpleegtechnische handelingen 4: zuurstof, mond- en keelholte, voeding.

Het keuzedeel sluit aan op de niveau vier kwalificaties uit het MZ KD:

 • Agogisch medewerker GGZ (4) / 01-03-2016                        
 • Begeleider gehandicaptenzorg (3) / 01-03-2016                        
 • Begeleider specifieke doelgroepen (3) / 01-03-2016                        
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) / 01-03-2016                        
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) / 01-03-2016                        
 • Thuisbegeleider (4)​​

Duur

10 (online) bijeenkomsten van 2 uur. Praktijkuren worden in overleg gepland.

Afronding

Deze scholing levert het landelijk erkende mbo-certificaat Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen op.

Lesdata en -tijden

Lestijden:

 • 16.00 - 20.30 uur

Lesdata, start 2022:

 • Okt: 18
 • Nov: 1, 8 ,15, 22, 29
 • Dec: 6 , 13, 20
 • Jan: 10, 17, 24, 31
 • Feb: 7

Deelname

De cursus gaat door bij voldoende deelname. Het maximale aantal deelnemers is 15.

Lesmateriaal

Boek + digitale licentie Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen 
ISBN 9789037248678; kosten: € 39,75

Aanmelden

Vragen?

Bij vragen stuur een mail naar Esther Gaastra, e.gaastra@aventus.nl.

Contactgegevens

Scholingsbureau Zorg & Welzijn
Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ APELDOORN

Wijzigingen onder voorbehoud.

Ask us anything //

Heb je nog vragen? Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63.

Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.