Keuzedeel Verdieping palliatieve zorg | K1006

Korte scholing

Voor wie

Voor alle medewerkers in de zorg die in verschillende branches werkzaam zijn, die hun kennis, vaardigheden en techniek willen ontwikkelen en bijstellen.

Leeratelier Zorg

We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij Leeratelier Zorg scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Hoe? Door ook flexibel te zijn in het onderwijs dat wij aanbieden. Een startbijeenkomst vereist een verplichte aanwezigheid, omdat daar de organisatie van het onderwijs, de inhoud van de leerstof en de randvoorwaarden worden doorgenomen. De overige lesavonden vult de deelnemer zelf in door modules of lesblokken af te nemen bij Leeratelier Zorg die aansluiten bij zijn/haar leerdoelen en -behoeftes. 

Kenmerkend voor een Derde leerwegtraject is dat er daarna geen verplichting is om onderwijs te volgen. Met zelfstudie en met de hulp van digitale programma’s is ons onderwijs goed te volgen. Ook zijn docenten op de lesavond aanwezig om te coachen in het leerproces, theorie te geven of de mogelijkheid te bieden om te oefenen in praktijklokalen. De scholing wordt positief afgesloten als de deelnemer kan aantonen de kerntaken en werkprocessen te beheersen. In de derde leerweg is dit een afrondend examen.

De cursus

Verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen mat andere disciplines belangrijker geworden is. Daarom is het belangrijk dat alle zorgverleners de juiste palliatieve zorg kunnen geven. Wij bieden het keuzedeel Palliatieve zorg aan om jouw expertise of de expertise van jouw medewerkers te vergroten op dit gebied. Naast de thuiszorg/hospice is palliatieve zorg ook een belangrijk onderdeel geworden in verschillende branches, denk hierbij aan VVT, AGZ, GGZ en GHZ. Door middel van dit keuzedeel ben jij of is jouw medewerker beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Programma

  1. Laatste levensfase en de vier fasen van palliatieve zorg
  2. Samenwerken met betrokken zorgprofessionals en het nemen van beslissingen rondom levenseinde, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie
  3. Terminale zorg en ethische vraagstukken
  4. Zingeving en copingstrategieën
  5. Rouwbegeleiding en omgaan met diversiteit

 

Doelstelling

De cursist kan palliatieve zorg verlenen, passend binnen de branche waarin hij/zij werkzaam is. De cursist signaleert veranderingen bij de zorgvrager op de vier domeinen, lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving. Tijdens de scholing is er veel aandacht hoe om te gaan met de naasten en hoe samen te werken met verschillende deskundigen.

Duur

5 dagdelen van 3 uur.

Afronding

Met het behalen van voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een mbo-certificaat Palliatieve zorg. 

Locatie

In overleg: incompany of bij Aventus, Laan van de Mensenrechten, Apeldoorn.

Lesdatum en -lestijden

Dinsdag 21 februari 2023 start een nieuwe groep. Deze scholing omvat vijf lesdagen.

De lessen duren 3 uur en zullen in afstemming met docent en deelnemers plaatsvinden ergens tussen 16.00 en 20.30 uur. 

Contactpersoon

Heb je vragen? Stuur een e-mail te sturen naar Esther Gaastra, e.gaastra@aventus.nl.

Contactgegevens

Scholingsbureau Zorg & Welzijn
Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ APELDOORN

Wijzigingen onder voorbehoud.

Ask us anything //

Heb je nog vragen? Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63.

Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.