Keuzedeel Niet-aangeboren hersenletsel | K0067

Korte scholing

Voor wie

Ben je werkzaam in de zorg bij een erkend leerbedrijf en wil je je kennis, vaardigheden en techniek ontwikkelen en bijstellen? Kies dan voor het Keuzedeel NAH.

Leeratelier Zorg

We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij Leeratelier Zorg scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Hoe? Door ook flexibel te zijn in het onderwijs dat wij aanbieden. Een startbijeenkomst vereist een verplichte aanwezigheid, omdat daar de organisatie van het onderwijs, de inhoud van de leerstof en de randvoorwaarden worden doorgenomen. De overige lesavonden vult de deelnemer zelf in door modules of lesblokken af te nemen bij Leeratelier Zorg die aansluiten bij zijn/haar leerdoelen en -behoeftes. 

Kenmerkend voor een Derde leerwegtraject is dat er daarna geen verplichting is om onderwijs te volgen. Met zelfstudie en met de hulp van digitale programma’s is ons onderwijs goed te volgen. Ook zijn docenten op de lesavond aanwezig om te coachen in het leerproces, theorie te geven of de mogelijkheid te bieden om te oefenen in praktijklokalen. De scholing wordt positief afgesloten als de deelnemer kan aantonen de kerntaken en werkprocessen te beheersen. In de derde leerweg is dit een afrondend examen.

Het keuzedeel

Doelstelling

Ondersteuning bieden aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel

Je leert ondersteuning te bieden aan de NAH-cliënt bij het accepteren dat het leven van deze cliënt na hersenletsel is veranderd en dat de cliënt niet meer ‘de oude’ is.

Je leert om te gaan met cliënten die levend verlies ervaren. Hoe help je hen nieuwe keuzes te maken op basis van hun wensen en mogelijkheden. 

Hoe leer je naastbetrokkenen van de NAH-cliënt om te gaan met de veranderde leefstijl en het nieuwe gedrag van de NAH-cliënt. Hoe kun je het contact stimuleren tussen de NAH-cliënt en zijn of haar naastbetrokkenen.

De vaardigheden worden getoetst met een praktijkexamen. Je gaat in de praktijk onder begeleiding aan de slag met de proeve van bekwaamheid. De opdrachten voer je uit en je maakt er een verslag van. De opdrachten dienen met een voldoende vanuit de praktijk te worden beoordeeld, alsook door de docent van Aventus.

Inhoud keuzedeel NAH

 1. Wat is NAH, de werking van het brein.
  Oorzaken en gevolgen van NAH.
 2. Begeleiding, observeren, omgaan met veranderd gedrag.
  Inventariseren van (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften.
 3. Methodieken en begeleiden.
 4. Levend verlies en verliesverwerking naastbetrokkenen.
 5. Wet en regelgeving, disharmonisch profiel van de NAH-cliënt.
  Omgaan met ontremd gedrag.

Duur

5 dagdelen van 3 uur.

Afronding

Deze scholing levert het landelijk erkende mbo-cerificaat Keuzedeel NAH op. 

Lesdata en -tijden

In overleg.

Deelname

De cursus gaat door bij voldoende deelname. Het maximale aantal deelnemers is 15.

Aanmelden

Vragen?

Bij vragen stuur een mail naar Esther Gaastra, e.gaastra@aventus.nl.

Contactgegevens:

Scholingsbureau Zorg & Welzijn
Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ APELDOORN

Wijzigingen onder voorbehoud.

Ask us anything //

Heb je nog vragen? Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63.

Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.