Keuzedeel NAH

Cursus

Voor wie

Voor alle medewerkers in de zorg die in verschillende branches werkzaam zijn, die hun kennis, vaardigheden en techniek willen ontwikkelen en bijstellen.

Ondersteuning bieden aan mensen met Niet aangeboren hersenletsel

Ondersteuning bieden aan de NAH-client bij het accepteren dat zijn leven verandert is na hersenletsel en dat hij niet meer ‘de oude’ is. U leert hoe om te gaan met cliënten die levend verlies ervaren en helpt met nieuwe keuzes te maken op basis van zijn wensen en de mogelijkheden die er nog zijn. U leert naastbetrokkenen om te gaan met de veranderde leefstijl en het nieuwe gedrag van de NAH-Client en leert hoe het contact kunt stimuleren tussen NAH-client en naastbetrokkenen.

De cursus

Programma

 1.  Wat is NAH, de werking van het brein.
  Oorzaken en gevolgen van NAH.
 2. Begeleiding, observeren, omgaan met veranderd gedrag.
  Inventariseren van (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften.
 3. Methodieken en begeleiden.
 4. Levend verlies en verliesverwerking naastbetrokkenen.
 5. Wet en regelgeving, disharmonisch profiel van de NAH-client.
  Omgaan met ontremd gedrag.

Doelstelling

De cursisten leren om ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij de NAH-client op zijn mogelijkheden, wensen en behoeften.

Deze scholing levert het landelijk erkende mbo-certificaat Keuzedeel NAH op.

Lesdata en tijden

Voorjaar 2021

Deelname

Maximaal 15 cursisten.

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Vragen?

Stuur een bericht naar scholingsbureau@aventus.nl of neem direct contact op met Paulien van Schooten.

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.