Paragrafen

Iets voor jou?

Werk jij met kinderen op de BSO en wil je leren op welke manier je activiteiten kunt aanbieden die aansluiten bij hun ontwikkeling en belevingswereld van het oudere kind? Meld je dan aan voor de cursus: BSO 8 tot 12 jaar.

De cursus BSO 8 tot 12 jaar

Steeds meer scholen hanteren een continurooster, waardoor de kinderen meer tijd op de BSO doorbrengen. Hierdoor groeit de vraag naar beginnend beroepsbeoefenaars die kinderen in de pré-puberleeftijd een aantrekkelijk buitenschools aanbod kunnen bieden.

Met dit verdiepende keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op waarmee zij een inspirerend, relevant en passend aanbod voor de kinderen kan vormgeven en bewust bijdraagt aan een 'inclusive klimaat' (een klimaat waar iedereen zich bij voelt horen), de ontplooiing van persoonlijke talenten en interesses van het kind en burgerschap.

Programma

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kan verslaving herkennen en signaleren (zoals games, roken en voeding).
 • Kan kinderen mediawijsheid bijbrengen (o.a. omgaan met social media en privacy).
 • Kan onderwerpen bespreekbaar maken met oudere kinderen (zoals eetproblemen, drank, roken, drugs, seks en gebruik van social media).
 • Kan thema's/onderwerpen uitwerken specifiek voor kinderen van 8 tot 12 jaar, ook vanuit de actualiteit.
 • Kan (vertrouwelijke) gesprekken voeren met kinderen van 8 tot 12 jaar.
 • Kan het gesprek over het kind aangaan met andere opvoeders rondom het kind (ouders en leerkrachten) en haar kennis over het kind daarbij benutten.
 • Kan bepalen wat ze wel of niet rapporteert aan ouders van kinderen.
 • Kan samenwerkingscontacten onderhouden met organisaties in de buurt (zoals sportverenigingen, activiteitenclubs en jeugdzorg) en/of ouders over deze organisaties informeren.
 • Kan budgetverantwoordelijk zijn bij activiteiten die plaatsvinden buiten de BSO (zoals excursies).
Doelstelling

Na het behalen van dit keuzedeel heeft de student kennis op het gebied van ontwikkeling en leertheorieën opgedaan en vaardigheden geleerd die ingezet kunnen worden op de BSO bij kinderen van 8 tot 12 jaar. Daarmee kan de student een weloverwogen, afwisselend activiteitenprogramma aanbieden.

Duur

Er zijn 6 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 12 weken. Na 6 lesweken is er ruimte voor afronding in de praktijk. De BPVO (Beroepspraktijkovereenkomst) zal 9 maanden duren.

 • Stamgroep; intervisie en bespreken van de persoonlijke ontwikkeling.
 • Q&A; tijdens de Q&A wordt de theorie behandeld en kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent. Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden.
 • Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent.
 • Na het afronden van het theoretische gedeelte wordt het examen in de praktijk afgelegd.

De lessen vinden plaats in het leeratelier Zorg & Welzijn op dinsdag van 16.00 - 20.30 uur.

Afronding

Mbo-certificaat.

Startdata en lestijden

Zie Korte scholing kinderopvang - Overzicht lesdata en -tijden.

Voorwaarde voor deelname

Voor deze cursus is een werkplek, of stageplek op de BSO noodzakelijk bij de betreffende leeftijdsgroep.

Lesmateriaal

Het materiaal is inclusief en wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Tijdens de lesdagen is er ook inzage in passend lesmateriaal.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.