Paragrafen

Iets voor jou?

Werk jij met kinderen op de BSO en wil je leren op welke manier je activiteiten kunt aanbieden die aansluiten bij hun ontwikkeling en belevingswereld. Schrijf je dan in voor de cursus: BSO 4 - 8 jaar.

De cursus BSO 4 tot 8 jaar

Via het verdiepende keuzedeel BSO 4 tot 8 jaar verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de brede ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen binnen de BSO. Daarbij stemt zij af met de bij het kind betrokken partijen, zoals het basisonderwijs.

De beginnend beroepsbeoefenaar moet de ontwikkelingslijn van het kind volgen, er met afstand naar kunnen kijken en bepalen welke aanpak erbij nodig is. Bij de ontwikkeling van de kinderen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke voorwaarden. Speciale aandacht is er binnen het keuzedeel voor het observeren van kinderen, het aansluiten bij de belevingswereld en introduceren in de wereld en het zorgen dat verwonderen, verkennen en experimenteren worden gestimuleerd.

Programma

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de volgende vaardigheden:

  • Kan observatiegegevens analyseren en aan de hand daarvan conclusies trekken over de ontwikkeling van het kind.
  • Kan in een bespreking met collega’s observatiegegevens verwoorden en conclusies onderbouwen.
  • Kan belangrijke zaken rondom het kind overdragen aan en bespreken met de leerkracht van de basisschool.
  • Kan actie ondernemen op basis van de uitkomsten van observaties.
  • Kan haar keuzes bij de aanpak en activiteiten onderbouwen, binnen en buiten de organisatie.
  • Kan de waarde van de BSO als eigenstandig opvoedmilieu voor kinderen van 4 tot 8 jaar uitleggen en bespreekbaar maken.
Doelstelling

Na het behalen van dit keuzedeel heeft de student kennis op het gebied van ontwikkeling en leertheorieën opgedaan en vaardigheden geleerd die ingezet kunnen worden op de BSO bij kinderen van 4 - 8 jaar. Daarmee kan de student een weloverwogen, afwisselend activiteitenprogramma aanbieden.

Duur

Er zijn 6 bijeenkomsten van 4 uur in een periode van 12 weken. Na 6 lesweken is er ruimte voor afronding in de praktijk. De BPVO (Beroepspraktijkovereenkomst) zal 9 maanden duren. 

  • Stamgroep; intervisie en bespreken van de persoonlijke ontwikkeling.
  • Q&A; tijdens de Q&A wordt de theorie behandeld en kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent. Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden
  • Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent.
  • Na het afronden van het theoretische gedeelte wordt het examen in de praktijk afgelegd.

De lessen vinden plaats in het leeratelier Zorg & Welzijn op dinsdag van 16.00 - 20.30 uur.

Afronding

Mbo-verklaring met vermelding van het keuzedeel K0793 en het behaalde resultaat.

Startdata en lestijden

Zie Korte scholing kinderopvang - Overzicht lesdata en -tijden.

Voorwaarde voor deelname

Voor deze cursus is een werkplek, of stageplek op de BSO noodzakelijk bij de betreffende leeftijdsgroep.

Lesmateriaal

Het materiaal is inclusief en wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. Tijdens de lesdagen is er ook inzage in passend lesmateriaal.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.