Beoordelaar Basis scholing KD2016

Programma

Beoordelen wordt in het begrippenkader op de website examineringmbo.nl als volgt omschreven: 
‘Beoordelen is het waarderen van een geleverde prestatie van een examenkandidaat aan de hand van een beoordelingsprotocol.’
In deze scholing wordt nader ingegaan op het specifieke beoordelen in (praktijk)situaties door de (praktijk)beoordelaar. Daarbij wordt gekeken naar veelgebruikte termen, de verdeling van verantwoordelijkheden rondom examinering in de praktijk, het profiel van de beoordelaar en mogelijke knelpunten en oplossingen. 
Na twee dagdelen wordt het geleerde getoetst door middel van een (praktijk)filmopname. 

Doelstelling

Onderstaande doelen zijn gericht op dagdeel 1 en 2 van de beoordelaarstraining van Aventus op basis van het materiaal van Prove2move.

De deelnemer is na het doorlopen van dagdeel 1 en 2 in staat om:

  • de gebruikte termen rondom examineren en beoordelen toe te lichten;
  • te verwoorden hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van examinering verdeeld zijn;
  • kenmerken van ‘de beoordelaar in de praktijk’ weer te geven;
  • te verwoorden welke knelpunten beoordelaars in de praktijk (kunnen) ervaren;
  • objectief te kunnen beoordelen aan de hand van vaststaande beoordelingscriteria;
  • een gegeven waardering te kunnen motiveren.

Duur

2 Dagdelen van 3 uur + proeve d.m.v. (praktijk) filmopname. 

Locatie

In company of bij een van de locaties van Aventus. (in overleg)

Attest

Met het behalen van voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname in de vorm van een attest.

Aanmelding

Voor informatie, aanmelding of eventuele vragen, mail naar Natalie Wolbers (n.wolbers@aventus.nl).

Contactgegevens

Scholingsbureau Zorg & Welzijn
Laan v.d. Mensenrechten 500
7301 GC APELDOORN
Tel. 088 - 2836887
www.aventus.nl  > cursussen > (Bij)scholing zorg & Welzijnsbranche > Kies hier uw (bijscholing)
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de meest actuele informatie op www.aventus.nl

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.