Werkbezoek Commandant der Strijdkrachten

24 september 2021

Gisteren (23 sept.) was Jos van Deursen aanwezig tijdens het werkbezoek van de Commandant der Strijdkrachten in de Gemeente Apeldoorn. Samen met partners (Gemeente Apeldoorn, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie) gingen we met de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, in gesprek over o.a. de ontwikkeling van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD).

Daarin werken we straks vanuit onze school en betrokken opleidingen samen met de genoemde partners en het bedrijfsleven aan opleidingen en onderzoeken op het gebied van Safety en (cyber)security.

De Gemeente plaatste over het bezoek onderstaand bericht:

Werkbezoek Commandant der Strijdkrachten aan Apeldoorn:

De in april aangetreden Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, bracht vandaag een werkbezoek aan Apeldoorn. Onderwerp van gesprek was met name het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD).

In dit nationale kenniscentrum, dat wordt gevestigd in het pand van de Belastingdienst aan het Stationsplein, werken straks de onderwijsinstellingen Universiteit Twente, hogeschool Saxion en mbo Aventus samen met het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie en het bedrijfsleven aan opleidingen en onderzoeken op het gebied van Safety en (cyber)security.

Samenwerking
Tijdens het bezoek waren naast vertegenwoordigers vanuit Defensie ook de bestuurders van de samenwerkende organisaties, aanjager Lodewijk Asscher en Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends en burgemeester Heerts aanwezig. Belangrijke onderwerpen die op tafel kwamen waren gezamenlijk opleiden, personeel werven en kennis delen op het brede terrein van veiligheid.

Generaal Eichelsheim liet weten onder de indruk te zijn van de samenwerking van de diverse kennisinstellingen, bedrijfsleven en het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee en de Politieacademie op het gebied van opleiding en onderzoek naar veiligheid, cybersecurity en opsporingstechnieken: “Deze samenwerking is voor ons van absolute meerwaarde voor onze kennis en voor het opleiden, werven en doorstroom van nieuwe collega's.”