Samen leren, werken en proosten op de toekomst

De Entreeschool van Aventus en GelreWerkt! werken samen aan een leerwerktraject om werkkansen voor werkzoekenden in Zutphen te vergroten. Vanuit een unieke aanpak zijn inmiddels 12 deelnemers geslaagd voor hun Entreeopleiding en zij hebben sinds begin november hun diploma op zak.

Op De Kaardebol, de thuisbasis voor de lessen, was het leslokaal omgetoverd tot een gezellige ruimte met vlaggetjes, kaarsjes, een hapjes en drankje én genoeg ruimte om de 1,5 meter te borgen. Kortom; feest en samen proosten op de toekomst!

Duurzaam werk
Medio 2019 heeft GelreWerkt! met de inzet van ESF-gelden een leerwerktraject voor kandidaten opgezet, met als doel om werkkansen voor werkzoekenden te vergroten. Samen met Aventus is er een unieke aanpak ontwikkeld om een groep van 50 kandidaten (inwoners gemeente Zutphen) een programma op maat te bieden met als doel voor hen ‘de kortste weg naar duurzaam werk’ in kansrijke beroepen in de regio. Alleen kandidaten met een bijstandsuitkering of langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen, doen mee in dit project.


Maatwerk
Van deze groep zijn 14 deelnemers in oktober 2019 gestart met de Aventus Entreeschool. Een opleiding met als doel een betaalde baan in een kansrijk beroep. ‘De opzet is maatwerk voor alle deelnemers, kleine klassen en leren in de praktijk. Met als resultaat dat 12 deelnemers zijn geslaagd! Van deze groep gaan 7 deelnemers door voor de vervolgopleiding, niveau 2 en de  overige 5 zijn betaald aan het werk of zijn op zoek naar een passende baan. Een resultaat waar we samen met Aventus trots op zijn’, aldus Annemieke Quaink, consulent en trekker van het project bij GelreWerkt!.

Hechte club

‘In oktober start je met een groep mensen met diverse achtergronden en kennisniveaus en dan is de samenhang nog niet optimaal. Nu, bijna een jaar verder is er een hechte groep met begrip voor elkaars situatie en een dynamiek die elkaar stimuleert’, aldus Heleen Schmeink, docent bij Aventus. Iedere deelnemer werd tijdens de diploma-uitreiking persoonlijk door haar of zijn docent toegesproken met anekdotes van haar of zijn leerweg. Ook Laura Werger, wethouder gemeente Zutphen deelde haar felicitaties met de deelnemers via een videoboodschap: ‘Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma waar je hard voor hebt gewerkt en trots op mag zijn! Bouwen aan je toekomst en op weg naar een passende baan! Proost!’

Kansen krijgen en benutten

Bij de start van de opleiding hadden sommige deelnemers het best lastig. Bijvoorbeeld met taal en ook bij het vinden van een werkleerplek om juist ervaring op te doen in de praktijk. Uiteindelijk heeft iedereen een plek gevonden, waarvoor dank aan alle werkgevers die hebben meegewerkt. Ook een woord van dank van de deelnemers richting de docenten van Aventus en de consulenten van GelreWerkt!. Unaniem zijn zij dankbaar dat ze de kans hebben gekregen om te leren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie over dit traject of ziet u mogelijkheden voor gemotiveerde medewerkers? Neem dan contact op met Esther Gaastra. (e.gaastra@aventus.nl)