Nederlands leren, werken én een diploma halen

Via de nieuwe geïntegreerde trajecten van Aventus kunnen nieuwkomers Nederlands leren, werken én een diploma halen. En dat allemaal tegelijkertijd. Deze nieuwe trajecten zijn ingericht naar aanleiding van het onderzoek Duurzaam Inburgeren en Kwalificeren dat Aventus heeft laten uitvoeren. Het doel van deze trajecten is om nieuwkomers beter te helpen integreren door hen sneller naar een diploma en naar werk toe te leiden.

Hoe ziet het traject eruit?
Het traject Duurzaam Inburgeren is een combinatie van inburgering en de Entreeschool. Tijdens dit traject volgen nieuwkomers de entreeopleiding (mbo niveau 1) met een dagdeel extra Nederlands (taalklas plus). Het traject begint als BOL-opleiding (school en stage) en wordt omgezet naar BBL zodra er een passende werkgever gevonden is en de nieuwkomer het Nederlands op een redelijk niveau beheerst. Daarna stroomt de nieuwkomer door naar BBL niveau 2 met extra taalvoorziening zodat een startkwalificatie behaald kan worden. In het begin van het traject ligt het accent op inburgering, na taalverwerving ligt het accent op het leren van een beroep. Zo doen de deelnemers, naast het leren van de taal, direct werkervaring op.

Welke branches betreft het?
Dit traject richt zich op kansberoepen. Op dit moment zijn er mogelijkheden in de richting bouw en hout en in de richting metaal-, elektro- en installatietechniek. In de toekomst wordt hier ook facilitair aan toegevoegd. 

Voor wie is het traject bedoeld?
Het traject Duurzaam Inburgeren is bedoeld voor nieuwkomers die in een inburgeringstraject zitten en minimaal taalniveau A1 hebben (met het liefst onderdeel ‘Lezen’ op A2-niveau i.v.m. het te behalen VCA (veiligheidscertificaat) door de studenten).

Wanneer gaat het traject van start?
Het traject begint in november 2017. De groep kan van start bij minimaal 15 kandidaten.

Aanmelden
Heeft u een kandidaat op het oog die in aanmerking komt voor dit traject? Aanmelden kan via de klantmanager van uw gemeente.