Nationaal Gesprek over Vrijheid op Aventus

Op dinsdag 26 november 2019 was Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, op Aventus en ging in gesprek met studenten over de betekenis van vrijheid. Dit gesprek vond plaats in Het Vierhuis op het terrein van de voormalige Joods psychiatrische instelling het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn Wat betekent 75 jaar vrijheid in Nederland? Wat is vrijheid voor jou, wat betekent dit voor de vrijheid van anderen en hoe draag jij bij aan vrijheid? De bijeenkomst was onderdeel van het Nationaal Gesprek over Vrijheid, georganiseerd door De Balie. 

Ontmoeting tussen twee generaties
Ruim 300 studenten van verschillende opleidingen zaten in de zaal. Zij hadden vragen voorbereid voor Verbeet tijdens het vak Burgerschap.
'Wordt vrijheid ingeperkt door uw beroep?' vroegen studenten Handhaving aan Gerdi Verbeet, voorzitter van Comité 4 en 5 mei. 'Je zit in een glazen huis en wat je zegt moet altijd kloppen met wat je doet. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Want jullie kunnen in het weekend ook niet doen waar je door de week mensen op aanspreekt.' Het Nationaal Gesprek over Vrijheid was een inspirerend gesprek  tussen Verbeet en de studenten van Aventus. 

Start van het jubileumjaar: 75 jaar vrijheid
Deze bijeenkomst is ook de start om in het komende jubileumjaar met de lokale partners op verschillende manieren stil te staan bij de betekenis van vrijheid.  Dit Nationaal Gesprek over Vrijheid is bij Aventus tevens de start om in het komende jubileumjaar (75 jaar Vrijheid in Nederland) op verschillende manieren stil te staan bij de betekenis van vrijheid. 

Vrijheidslab - Apeldoornsche Bosch
Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrische instelling die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat in Apeldoorn. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd de inrichting door de nazi’s ontruimd en de patiënten en een deel van het verplegend personeel weggevoerd. Deze verhalen vormen de brug tussen het verleden en het heden. 
In samenwerking met lokale partners en met inbreng van de studenten wordt in opmaat naar de activiteiten in 2020 educatief aanbod ontwikkeld. 
Op het terrein van het voormalige Apeldoornsche Bosch wordt vanuit een samenwerking met onder andere Stichting Apeldoornsche Bosch, ’s Heeren Loo en CODA een Vrijheidslab geopend waar ook het MBO-project onderdeel van uit zal maken. Voorafgaand aan de opening hiervan op 26 januari 2020, als start van het Jaar van de Vrijheid, worden op 20 januari de slachtoffers uit het Apeldoornsche Bosch herdacht. Via de gebeurtenissen van toen, maken wij thema’s als vrijheid en vrede bespreekbaar tussen en met verschillende generaties. Het Vrijheidslab wordt met steun van onder andere de Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland, het vfonds en het VSB Fonds gerealiseerd.   

Nationaal Gesprek over Vrijheid
Nationaal Gesprek over Vrijheid is een initiatief van De Balie, vfonds, Nationaal Comité 4 en 5 mei en Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid, en wordt mede uitgevoerd door de MBO Raad.