Mbo’s & Saxion (hbo) slaan handen ineen

Het ‘eerste 100-dagen programma’ gaat de doorstromende mbo-student van ROC van Twente, Graafschap College en Aventus helpen bij een goede start aan hogeschool Saxion. De partijen werken al enige tijd afzonderlijk en met elkaar aan het versoepelen van de doorstroom van mbo naar hbo. Met dit programma krijgen mbo-studenten de mogelijkheid om al vanaf juni 2020 aan de slag te gaan met taal en studievaardigheden, waarbij ze ondersteund worden door studentcoaches.

Het programma helpt studenten om zich voor te bereiden op een hbo-opleiding en om de overgang van het mbo naar het hbo soepel te laten verlopen. Het gaat om alle mbo-studenten die de overstap naar het hbo maken, zowel de studenten met als zonder diploma. Bij de laatste groep geldt dat de studenten in staat worden geacht het mbo-diploma vóór 1 januari 2021 te halen.

Studentcoaches, webinars en studieplatform
Centraal in het programma staat het (online) kennismaken met Saxion als onderwijsinstelling, binding, studievaardigheden en taal; factoren die de kans op studiesucces vergroten. Studenten worden hierbij gecoacht door een ouderejaars hbo-student. In juni vinden er diverse webinars plaats en worden er wekelijks online studieplatforms georganiseerd, waarbij een studentendecaan samen met studenten aan de slag gaat om de hbo-studievaardigheden onder de knie te krijgen.

Intensieve samenwerking tussen mbo en hbo
Door een nauwe samenwerking tussen het Toptraject, ROC van Twente, Graafschap College, Aventus en Saxion krijgen doorstromende studenten zo de kans om het mbo goed af te ronden en tegelijkertijd goed van start te gaan op het hbo.

Aanmelden en meer informatie
Mbo-studenten, zowel met als zonder diploma, kunnen zich via de website van Saxion aanmelden voor het hbo-programma (www.saxion.nl/eerste100dagen). Voor vragen kunnen Aventus-studenten terecht bij hun LTB’er of zij en ouders kunnen direct terecht bij projectleider Elke Tijhuis via e.m.tijhuis@saxion.nl.