Kosten & leermiddelen

Deze week verscheen in het nieuws dat de MBO Raad met het ministerie van OCW en de JOB (jongerenorganisatie voor beroepsonderwijs) afspraken heeft gemaakt over de kosten van leermiddelen. Zoals zij met elkaar hebben besproken gaan wij aankomend schooljaar afspraken maken met onze Studentenraad over de gevolgen van dit besluit. De gemaakte afspraken zullen dan ook per studiejaar 2019-2020 ingaan. Voor aankomend schooljaar (2018-2019) zijn er net als op andere scholen dan ook geen veranderingen. Leermiddelen, boeken en laptops dienen dus volgens de berichtgeving per opleiding aangeschaft te worden.

Moeite met de kosten? Er zijn mogelijkheden om via Aventus een tegemoetkoming aan te vragen. Kijk voor meer informatie hier.
Ook is hier informatie te vinden over de aanschaf van leermiddelen voor studenten.