Kleurrijk zorgen in een kansrijke samenleving

Aventus werkt samen met de gemeente Apeldoorn, Lucrato , Aslan Consultants, Zorggroep Apeldoorn en VARIIS aan een programma om statushouders klaar te stomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaar te stomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Gezamenlijk zullen zorginstellingen Atlant, KleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn e.o. in de komende drie jaar 75 mensen door middel van het VARIIS programma naar een baan en opleiding in de ouderenzorg begeleiden.

De wethouder heeft op 6 juli een delegatie van de nieuwe deelnemers welkom geheten en daarmee de aftrap van dit mooie Apeldoornse project vormgegeven. Over enkele maanden zullen zij een contract aangeboden krijgen bij één van de deelnemende organisaties. Aventus is trots hieraan te kunnen bijdragen door het ontwikkelen van een oriëntatie programma waarin op een cultuur sensitieve manier de nieuwe medewerker vaardigheden ontwikkelt om de zorgopleiding succesvol af te kunnen ronden

Baan en opleiding in de ouderenzorg
Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot een driejarig Apeldoorns project waar ook de andere V&V instellingen aan deel nemen.  Gezamenlijk zullen Atlant, KleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn e.o. in de komende drie jaar 75 mensen door middel van het VARIIS programma naar een baan en opleiding in de ouderenzorg begeleiden. Met andere lokale V&V organisaties wordt nog gesproken om aan te haken bij dit project. Talma Borgh heeft reeds aangegeven belangstelling te hebben. Het project draait om mensen met een migratie-achtergrond die de potentie en motivatie hebben om in de ouderenzorg aan het werk te gaan.

Wederzijds leren
Het Zorgkantoor (Zilveren Kruis) heeft de financiële middelen beschikbaar gesteld  om het project uit te kunnen voeren. Zij zien net als alle deelnemers een meerwaarde voor de gehele Apeldoornse samenleving. Meer mensen aan het werk in de ouderenzorg, meer diversiteit in het personeelsbestand, een toenemende toegankelijkheid voor inwoners met een migratie-achtergrond en last but not least een zorg die inhoudelijk zal veranderen door het wederzijdse leren. Inmiddels is er al veel belangstelling vanuit andere sectoren (o.a. installatietechniek) en andere regio’s.

De wethouder heeft een delegatie van de nieuwe deelnemers welkom geheten en daarmee de aftrap van dit mooie Apeldoornse project vormgegeven. Over enkele maanden zullen ook zij een contract aangeboden krijgen bij één van de deelnemende organisaties.