Keurmerk Blik op Werk voor cursussen.

Het team van Volwasseneducatie scoort ook dit jaar hoog in het onafhankelijke onderzoek onder cursisten door keurmerk Blik op Werk. De cursisten, die inburgeringstrajecten voor volwassen nieuwkomers volgen, zijn zeer tevreden en geven Aventus een 7,9 als eindoordeel. Dit is boven het landelijk gemiddelde (7,7). In combinatie met een uitgebreide audit levert dit Aventus wederom het keurmerk Blik op Werk op.

Teammanager Dieneke Nijenhuis: “Het aantal studenten is enorm gegroeid, van 120 aanmeldingen in 2014 naar 380 aanmeldingen in 2015, en van tevoren is er rekening mee gehouden dat dit ten koste zou kunnen gaan van de tevredenheid. Daarnaast is het inburgeringsexamen verzwaard. We zijn er trots op dat de cursisten de opleidingen alsnog zo hoog beoordelen.” Ook de tevredenheid over de docenten en over de begeleiding is hoog. Daarnaast voelen studenten zich veilig op school.

Over het keurmerk Blik op Werk

Een van de taken van Blik op Werk is het beoordelen van scholen die inburgeringstrajecten  aanbieden. In het oordeel worden studenttevredenheid en slagingspercentages als belangrijkste onderdelen meegenomen. Scholen die aan de eisen voldoen, krijgen het keurmerk Blik op Werk. Deze scholen bieden goede kwaliteit, maken duidelijke afspraken en hebben tevreden studenten. Alleen studenten die kiezen voor een school met dit keurmerk, komen in aanmerking voor een lening voor studiefinanciering van DUO. Aventus is al jaren in bezit van het keurmerk Blik op Werk.