Kansen voor kwetsbare jongeren en volwassenen

Extra kansen voor jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Extra kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren creëer je door samenwerking. ‘Om echt succesvol te zijn, moeten alle partners dezelfde taal spreken en door dezelfde bril kijken naar deze jongeren,’ aldus Rob Brinkman van Lucrato.

In onze regio trekken sociaal werkbedrijf Lucrato, Aventus Entreeschool en de gemeente Apeldoorn hiervoor samen op. Gezamenlijk realiseren ze voor jongeren in een kwetsbare positie een opleiding, een diploma en werk. Zij hebben iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld extra persoonlijke aandacht om hun talenten te ontwikkelen of ondersteuning om hun sociaal-emotionele evenwicht te verstevigen.

Via het sociaal werkbedrijf naar een mbo-diploma

De samenwerking begon in 2017/2018 met een entreeopleiding Zorg en Dienstverlening. Lucrato werft de studenten, zorgt voor een dienstverband en een passende begeleiding op de werkplek. Aventus verzorgt het onderwijs op de werkplek en de diplomering. De gemeente is erbij betrokken voor afspraken over instroom, een sluitende aanpak en financiering. De pilots voor het praktijkleren worden hiermee ook daadwerkelijk een succesvol onderdeel van het gemeentebeleid voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Lees meer over dit succesvolle praktijkvoorbeeld in het bijgaande artikel van SW-Journaal, juli 2019: