Innovatief opleidingsprogramma voor nieuwe blusvoertuigen: fase 1 succesvol afgerond door Aventus en VNOG

Vandaag markeren we een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Aventus en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG): de officiële afronding van fase 1 van ons project ‘Vakbekwaamheid nieuwe blusvoertuigen’.

In deze fase hebben we gezamenlijk een innovatief opleidingsprogramma ontwikkeld, compleet met lesplannen, opdrachtkaarten, instructiekaarten met afbeeldingen en video’s. Dit alles is door twee opleidingsdeskundigen van Aventus in samenwerking met VNOG vormgegeven.

Het unieke van dit programma is dat het instructeurs in staat stelt om de kennis direct over te dragen aan hun collega's op de eigen post. Hierdoor kunnen brandweercollega’s binnen 12 tot 16 weken zo goed mogelijk voorbereid worden op het gebruik van de nieuwe blusvoertuigen.

Petjo Molenaar, sectordirecteur Economie, Handel & Creatieve Industrie zegt hierover: “De vraag aan Aventus was om een modern opleidingstraject te ontwikkelen, omdat de traditionele manier van opleiden niet meer werkte bij de huidige doelgroep, die veelal MBO-opgeleid is. Wij zijn trots op deze samenwerking en het is prachtig om te zien wat Aventus als toegevoegde waarde biedt voor de regio en de veiligheid.”

Danny Notten, teamleider Brandweerzorg is vanaf het begin af aan nauw betrokken bij het traject. Danny: “Het aanbieden van lescontent in verschillende vormen opent deuren naar een wereld van mogelijkheden en maakt leren toegankelijker en boeiender voor onze brandweercollega’s.”

Deze nieuwe trainingswijze betekent een grote stap vooruit in de professionalisering van onze brandweer. We zijn trots op de gezamenlijke inspanningen en kijken uit naar de volgende fasen van dit project, die onze brandweercollega’s nog beter zullen ondersteunen in hun belangrijke werk voor de gemeenschap.

Meer weten over de blusvoertuigen? Nieuwe blusvoertuigen brandweer | Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Vragen of meer informatie over opleidingen? Neem contact op met onze relatiemanagers: Relatiemanagers Aventus | Aventus