Herziening MBO voor leerbedrijven

Het mbo-onderwijs verandert! Met ingang van augustus 2016 gaan de opleidingen van start op basis van nieuwe kwalificatiedossiers die ervoor zorgen dat het beroepsonderwijs doelmatiger, overzichtelijker, flexibeler  en innovatiever wordt.  Met een betere aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt en een betere doorstroom naar het hbo.

De eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te halen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Deze moet actueel zijn. Om flexibeler te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen wordt de kwalificatiestructuur vereenvoudigd. Daarnaast krijgen studenten  meer maatwerk aangeboden: zij kunnen hun opleiding verbreden of verdiepen met keuzedelen.

Klik voor meer informatie over HKS op: 

Wat zijn de grootste veranderingen?

- Er komen minder dossiers. Overlappende opleidingen worden samengevoegd of geclusterd.

- Het dossier wordt teruggebracht naar de kern van het beroep. Dunner en overzichtelijker.

- De opbouw van een opleiding gaat bestaan uit een:

  1. Basisdeel: Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en basistaken van het beroep
  2. Profieldeel: Specifieke beroepsgerichte onderdelen en stage
  3. Keuzedelen: De student kan zijn opleiding verbreden/verdiepen met het volgen van twee of meerdere keuzedelen

- De keuzedelen  staan apart van de kwalificatiestructuur. Daardoor kunnen ze sneller ontwikkeld en vastgesteld worden. Ze geven de mogelijkheid om flexibeler in te spelen op trends en behoeftes op de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden ze gelegenheid voor regionale kleuring, want school en regio kunnen samen de inhoud van keuzedelen ontwikkelen.

In deze powerpoint wordt uitgelegd wat er verandert binnen het mbo, wat u als leerbedrijf daarvan merkt en wat de gevolgen zijn voor de stages. Mocht u aanvullende vragen hebben of met ons in gesprek willen over de impact voor uw bedrijf/instelling, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Aventus.