Aventus heeft mbo-locatie met vignet Gezonde School

Tijd voor een gezond feestje in Deventer. Aventus, locatie Middelweg, is de 100e mbo-locatie die zich Gezonde School mag noemen. De locatie kreeg de erkenning voor haar inspanningen rond het thema gezonde voeding. “Helemaal top! Wat een stimulans om door te gaan,” aldus de enthousiaste Wim Hartkamp, projectleider binnen Aventus.

Locatie Middelweg organiseerde afgelopen jaar meerdere activiteiten in het kader van Gezonde School. Sommigen gingen specifiek over voeding, maar er is ook aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen: Binnen de sector Zorg & Welzijn is Gezonde School een onderdeel van alle introductieprogramma’s voor nieuwe studenten. Op het lesrooster van alle eerstejaars staat ook het vak Vitaliteit & Bewegen. Hierin krijgen de studenten beroepsgerichte clinics met thema’s zoals Teambuilding, Testjeleefstijl, Ergonomie, Weerbaarheid en het leren lesgeven in Sport & Spel.

Studenten van de opleiding Assistenten in de Gezondheidszorg, organiseerden een ‘Gezondheidsmarkt’ als onderdeel van het vak Burgerschap. De studenten werkten zelf een thema uit en gaven hierover voorlichting of workshops aan de andere studenten van de locatie. Er was niet alleen aandacht voor voeding, maar ook voor social mediaverslaving, beweging en zelfs mondhygiëne. Naast activiteiten van de school zelf kwamen ook organisaties als Tactus en de GGD GHOR regelmatig op de locatie voor gastlessen en campagnes.

Projectleider Hartkamp weet zeker dat extra aandacht voor een gezonde leefstijl bijdraagt aan betere schoolprestaties en minder schooluitval van zijn studenten. Middelweg wil nu ook de andere Aventus-locaties aansporen om Gezonde School te worden. Doel is dat in de verantwoordingsdocumenten Burgerschap van alle teams structureel aandacht komt voor de thema’s voeding en genotmiddelen.”


Nationaal Preventieakkoord

De MBO Raad is trots op ‘de 100ste’.  Samen met de PO-Raad, de VO-raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland is de MBO Raad verantwoordelijk voor het programma Gezonde School. Daarnaast ondertekende de Raad eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord. “Elke school wil met Gezonde School graag studenten meegeven dat gezonde keuzes maken echt super belangrijk is. Voor nu en voor later!” zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. “Dat past helemaal bij de doelen van het Preventieakkoord.” Ton Heerts feliciteert Aventus met het 1ooste vignet. “Dat is echt een mooie mijlpaal die andere schoollocaties en studenten zeker gaat inspireren.“

Meer informatie of ook Gezonde School worden? Kijk op: www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs.