Aventus Entreeschool gaat uitbreiden op locatie van Zilt-Bikes

Na de zomervakantie gaat de Aventus Entreeschool haar opleidingsaanbod uitbreiden aan de Industrieweg 69A te Zutphen. Het is de locatie van Zilt-Bikes. Beide partners werken al enige jaren intensief samen in de opleiding Assistent fietsenmaker. En met veel succes! Op de locatie komen 4 extra lokalen en vanaf augustus kunnen de studenten van de Entreeschool er ook terecht voor de opleidingen Assistent dienstverlening en zorg, Assistent installatie- en constructietechniek, Assistent logistiek en Assistent verkoop en retail. De nieuwe eigenaar van het gebouw, Torenstad Groep te Zutphen, heeft ook mede mogelijk gemaakt dat de groei naar deze uitgebreidere leer-/werkplaats mogelijk wordt. ‘Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijk relevante initiatieven. Daarom werken we graag mee aan het creëren van nieuwe economische bedrijvigheid en werkgelegenheid voor jongeren in Zutphen,’ licht Jan Nijendijk van Torenstad toe.
 

Homebase in Zutphen

Wat voor het fietsenmakersvak geldt, geldt natuurlijk ook voor andere vakken en beroepen. Studenten leren het vak het beste in de praktijk. Op een plek waar leren en werken met elkaar verbonden zijn. Met een stevige persoonlijke begeleiding, afgestemd op wat de student nodig heeft. De docenten van Aventus en de job coaches van Zilt-Bikes trekken hiervoor intensief samen op. Deze succesvolle samenwerking willen Zilt-Bikes en Aventus nu uitbreiden. Er starten ongeveer 50 extra studenten op de locatie. De manager van de Entreeschool, legt uit ‘We willen een nieuwe homebase creëren voor de studenten van de Entreeschool in Zutphen. Waar diverse profielen van en met elkaar kunnen leren.’
En dit past helemaal in de visie van Zilt-Bikes. Jan Boersma beaamt ‘We zijn een werkgever voor mensen waar werk niet een vanzelfsprekendheid voor is. Inmiddels hebben we al heel veel werknemers kunnen helpen bij het (her)vinden van hun evenwicht en re-integratie in onze samenleving. Dit willen we graag uitbreiden naar andere disciplines.’ Er worden verschillende andere leerwerkplaatsen of stageplaatsen gerealiseerd die passen bij de nieuwe profielen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, schoonmaak, catering, administratie en verkoop.
 

Entreeschool

De studenten van de Entreeschool hebben nog geen diploma op zak van een andere school. De opleiding vormt de opstap naar een vervolgopleiding in het mbo of naar de arbeidsmarkt. De studenten hebben verschillende achtergronden. Ze zijn bijvoorbeeld afkomstig uit het V(S)O, zijn werkloos of zijn nieuwkomers in Nederland. Elke jongere verdient het om te slagen en dat vraagt een persoonlijke aanpak. Maatwerk, een veilige omgeving, kleine groepen, vaste docenten en aansluiten bij de interesses van de studenten staan centraal bij de Entreeopleidingen. Studenten krijgen weer een kans om hun leven op de rit te zetten en te werken aan een kansrijke toekomst.