Apeldoornse jongeren coachen elkaar

Begin september 2018 start 2GetThere in Apeldoorn! 2GetThere is een succesvolle coachingsformule vóór en dóór jongeren. De organisatie is op dit moment een nieuw team voor Apeldoorn aan het opzetten. De jonge jongerencoaches gaan zich inzetten voor gelijke kansen en het tegengaan van schooluitval onder leeftijdsgenoten. Zij coachen jongeren, die afgehaakt zijn, terug naar school, werk, stage of een combinatie. Hierbij gaat 2GetThere nauw samenwerken met het voortgezet onderwijs, mbo-scholen, de gemeente en hulpverleningsorganisaties. Jongeren die andere jongens en meiden willen helpen hun leven weer op de rit te krijgen, kunnen zich nu aanmelden voor de vacatures.

Peer-to-Peer coaching is effectief
De coaches van 2GetThere vervullen een brugfunctie, zijn een laagdrempelig en flexibel maatje voor jongeren die vastgelopen zijn. Jongeren kiezen hun eigen coach, de plek waar ze willen afspreken en de frequentie van de coaching. De gemeente wil met de komst van het project 2GetThere naar Apeldoorn naast directe kansen en perspectief voor jongeren en jongerencoaches een aantal specifieke groepen in het bijzonder ondersteunen, zoals thuiszitters, zwerfjongeren en jongeren die dreigen uit te vallen. Het jongerenteam richt zich ook op leerlingen uit (de bovenbouw van) het VO en mbo-studenten.

Jongerencoaches gezocht!
Vanaf begin mei is de werving voor de nieuwe jongerencoaches gestart. Er zijn 10 plekken beschikbaar: 6 als werk, 2 stageplaatsen en 2 leerplekken voor statushouders. Tot 1 juni kunnen geïnteresseerde jongeren zich aanmelden en solliciteren naar de vacatures. ‘We zoeken hierbij coaches die zelf ook ervaring hebben gehad met diverse problematieken, zodat ze als ervaringsdeskundige de jongeren weer op weg kunnen helpen. Zij spreken dezelfde taal!’ aldus Susanne ten Doesschate, projectmanager van 2GetThere. ‘Daarnaast bieden we de coaches zelf ook veel leerkansen. Ze kunnen uitgroeien tot professionele coaches die vaak na 2,5 jaar doorstromen naar een werkplek bij één van de partners in het sociale domein. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’ De informatie over de vacatures is te vinden op: https://www.2gettherecoaching.nl/vacatures.html

Veel sponsors maken het project mogelijk
Op basis van cofinanciering, onder andere door FERM Stedendriehoek en het ministerie van OCW vanuit de Gelijke Kansen Alliantie, wordt het project mede mogelijk gemaakt. FERM is de regionale coalitie voor voortijdig schoolverlaten (VSV) in de Stedendriehoek. Hierin zijn onderwijs en gemeenten uit de regio vertegenwoordigd. De Gelijke Kansen Alliantie bevordert gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Het project wordt verder gesteund door mbo-scholen Aventus en Helicon én de gemeente Apeldoorn.